Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Dopady devizových intervencí ČNB na českou ekonomiku
Autor: Ing. Adam Chlíbek
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Dopady devizových intervencí ČNB na českou ekonomiku
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá devizovými intervencemi ČNB, které proběhly v letech 2013-2017. Práce přináší konkrétní doporučení pro tvůrce hospodářské politiky, kteří zvažují využít devizové intervence jako nekonvenční nástroj monetární politiky v situaci ZLB. Doporučení vycházejí na základě zhodnocení dopadů devizových intervencí na českou ekonomiku. Konkrétně práce ověřuje, zdali devizové intervence skutečně stimulovaly růst spotřebitelských cen v České republice. Dále práce ověřuje, zdali došlo v době devizových intervencí ke změně růstu produktivity práce u významných tuzemských exportérů. V neposlední řadě práce zkoumá dopad devizových intervencí na výsledky hospodaření ČNB v letech 2013-2018.
Klíčová slova:kurzový závazek ČNB, indexy proměnlivého složení, regresní analýza, Devizové intervence ČNB, nekonvenční nástroje monetární politiky, situace ZLB

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..