Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Dynamika zahraničního obchodu Slovenské republiky se státy EU
Autor: Ing. Martina Havlíčková
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:Ing. Jakub Šácha, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Dynamika zahraničného obchodu Slovenskej republiky so štátmi EU
Abstrakt:HAVLÍČKOVÁ, M., Dynamika zahraničného obchodu Slovenskej republiky so štátmi EU. Diplomová práca. Brno: Mendelova univerzita v Brně. 2017. Práca sa zaoberá zhodnotením vývoja slovenského exportu vo vzťahu ku zmenám, ktoré nastali po vstupe SR do EU alebo vplyvom krízy na prelome rokov 2008 a 2009. Spracované dáta pochádzajú z internetových stránok Slovenského štatistického úradu a Eurostatu. Cieľom je zhodnotiť dynamiku komparatívnych výhod sloven-skej ekonomiky z hľadiska exportu jednotlivých skupín výrobkov podľa klasifiká-cie SITC1 v porovnaní so štátmi EU s využitím gravitačných modelov, štatistických indexov a regresnej analýzy.
Klíčová slova:SR, EU, komparatívne výhody, regresná analýza, zahraničný obchod, gravitačný model

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..