Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Zhodnocení vývoje ukazatelů odvětví maloobchodu
Autor: Bc. Barbora Zichová
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Zhodnocení vývoje ukazatelů odvětví maloobchodu
Abstrakt:Zichová, B. Zhodnocení vývoje ukazatelů odvětví maloobchodu. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018 Tato bakalářská práce se věnuje vývoji základních ekonomických ukazatelů v maloobchodě, kterými jsou celkové tržby, průměrné měsíční hrubé mzdy a po-čet zaměstnanců. Je provedeno zhodnocení dopadů finanční a ekonomické krize na tyto ukazatele v letech 2002 až 2017. U ověřených modelů časových řad je provedena prognóza budoucího vývoje na tři roky dopředu. Na závěr jsou formu-lována vhodná doporučení pro rozvoj maloobchodního sektoru.
Klíčová slova:analýza časových řad, Maloobchod, SARIMA model, predikce, ekonomická krize

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..