Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vliv finanční krize na konvergenci regionů Spolkové republiky Německo
Autor: Ing. Vendula Konvalinová
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv finanční krize na konvergenci regionů Spolkové republiky Německo
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá vlivy finanční a ekonomické krize na konvergenci třiceti osmi NUTS 2 regionů Německa. To zahrnuje identifikaci trendů v regionální konvergenci/divergenci za referenční období 2004-2013 a určení pravděpodobné příčiny pozorovaných disparit. Za tímto účelem využíváme shlukovou a beta-konvergenční analýzu, které provádíme pro období před a na počátku finanční krize a dále v hlavním průběhu následné ekonomické krize a po jejím překonání. Dopady krize na ekonomický vývoj jednotlivých regionů jsou také zkoumány pomocí významných makroekonomických ukazatelů.
Klíčová slova:krize, Německo, konvergence, divergence, region, NUTS 2, regionální disparity, shluková analýza, analýza beta-konvergence, makroekonomická analýza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..