Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Dopady ekonomické krize na autonomní společenství Španělska
Autor: Ing. Barbora Skyvová
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Dopady ekonomické krize na autonomní společenství Španělska
Abstrakt:SKYVOVÁ, BARBORA. Dopady ekonomické krize na autonomní společenství Španělska. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Diplomová práce zkoumá dopady ekonomické krize z let 2008-2009 na sedmnáct autonomních společenství a dvě autonomní města Španělska. Pomocí analýzy beta-konvergence a vícerozměrného shlukování dochází k identifikaci trendů v konvergenci či divergenci regionů země v období před vznikem ekonomické krize v letech 2000-2007 a po jejím propuknutí v letech 2008-2015. Zjišťují se rozdíly mezi regiony a prostřednictvím makroekonomických ukazatelů je charakterizována ekonomická situace oblastí.
Klíčová slova:autonomní společenství a města, Španělsko, konvergence, shluková analýza, ekonomická krize, divergence, regionální disparity, beta-konvergence, makroekonomické ukazatele

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..