Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Dopady zrušení mléčných kvót na trh s mlékem v České republice
Autor: Ing. Jaroslav Kladivo
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Dopady zrušení mléčných kvót na trh s mlékem v České republice
Abstrakt:Kladivo, J., Dopad zrušení mléčných kvót na trh s mlékem v České republice. Di-plomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Tato diplomová práce se zabývá dopadem zrušení mléčných kvót k 1. dubnu roku 2015. V teoretické části je popsán vývoj společné zemědělské politiky v Evropské unii a také systém mléčných kvót. Dále je popsána metodika, která je v práci použita. V praktické části jsou charakterizovány časové řady. Každá časová řada je popsána popisnými a elementárními charakteristikami, pokud je to smysluplné, je proveden test o shodě středních hodnot a rozptylů, dále je vytvořen model, který popisuje nejlépe danou časovou řadu a následně provedena predikce na následující měsíce. V závěru jsou zhodnoceny výsledky práce.
Klíčová slova:modelování časových řad, mléčné kvóty, mléko, zemědělství

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..