Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Dynamika komparativních výhod českého exportu ve srovnání se státy EU
Autor: Ing. Radka Turečková
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:Ing. Jakub Šácha, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Dynamika komparativních výhod českého exportu ve srovnání se státy EU
Abstrakt:S postupem globalizace dochází ke stále většímu propojování ekonomik jednotli-vých zemí. Zejména díky liberalizaci, volnému pohybu zboží a služeb a otevřenosti naší ekonomiky má snaha zapojení se do mezinárodních vztahů zásadní význam. Mezinárodní obchod umožňuje efektivnější alokaci zdrojů na mezinárodní úrovni pro určité skupiny výrobků a získání tak komparativních výhod v mezinárodním obchodu. Zpracovaná data pocházejí z internetových stránek Českého statistického úřadu a Eurostatu. Cílem této práce je zhodnotit dynamiku komparativních výhod české ekonomiky z hlediska exportu jednotlivých skupin výrobků podle klasifikace SITC1 ve srovnání se státy Evropské unie (EU27) s využitím Balassova indexu a Dalumova indexu specializace a regresní analýzy.
Klíčová slova:Balassův index, globalizace, regresní analýza, Dalumův index, komparativní výhody

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..