Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Dynamika spotřebitelských a hypotečních úvěrů poskytnutých domácnostem
Autor: Ing. Lenka Říhová
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:Ing. Jakub Šácha, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Dynamika spotřebitelských a hypotečních úvěrů poskytnutých domácnostem
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného trhu spotřebitelských a hypotečních úvěrů v České republice. V práci je nejdříve srovnáno využívání jednotlivých typů úvěrů od různých poskytovatelů. Následuje popis dynamiky spotřebitelských a hypotečních úvěrů poskytnutých bankami domácnostem. Práce se také zabývá vlivem makroekonomických veličin na objem poskytnutých úvěrů a vlivem objemu spotřebitelských úvěrů na výdaje na spotřebu domácností. V práci je využito především analýzy časových řad a korelační analýzy, většina dat pochází z databáze České národní banky.
Klíčová slova:Dynamika úvěrů, spotřebitelský úvěr, hypoteční úvěr, spotřeba domácností, analýza časové řady, predikce, korelační analýza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..