Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Modelování časových řad výroby a spotřeby elektrické energie v ČR
Autor: Ing. Markéta Pánková
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:Ing. Jakub Šácha, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Modelování časových řad výroby a spotřeby elektrické energie v ČR
Abstrakt:Pánková, M. Modelování časových řad výroby a spotřeby elektrické energie v ČR. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. V této bakalářské práci je popsán energetický trh České republiky. Je zde uvedeno rozdělení na jednotlivé zdroje výroby elektrické energie a základní princip obchodování s elektřinou. Pro zpracování dat výroby a spotřeby elektrické energie v letech 2002 až 2014 a importu a exportu elektrické energie v letech 2006 až 2014 v České republice jsou využity jednorozměrné modely časových řad vytvořené v statistickém programu Gretl. Jako metoda byla zvolena dekompozice časových řad, která se zaměřuje na práci se systematickou složkou řady, která se skládá z trendové, sezónní a cyklické složky. Na základě popisu vývoje dat byla vytvořena predikce na dva roky a byla zhodnocena její kvalita pomocí vybraných statistických kritérií.
Klíčová slova:výroba, jednorozměrná časová řada, predikce, kvalita predikce, Energetický mix, zdroje elektrické energie, národní spotřeba, obchod s elektrickou energií, dekompozice

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..