Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Dopady ekonomické krize v odvětví cestovního ruchu v České republice
Autor: Ing. Simona Dvořáková
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Dopady ekonomické krize v odvětví cestovního ruchu v České republice
Abstrakt:Dvořáková, S. Dopady ekonomické krize v odvětví cestovního ruchu v České republi-ce. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. Cestovní ruch se řadí mezi důležitá odvětví národního hospodářství České republi-ky, přičemž náleží do sektoru služeb. Významné je z důvodu svého vlivu na trh práce, podnikatelské subjekty, dopravu, životní prostředí, atd. Výkonnost tohoto sektoru je závislá na vnějších vlivech - situace v zahraničí, přírodní katastrofy, poli-tická situace. Tato práce se zabývá dopady ekonomické krize v odvětví cestovního ruchu v ČR. Diplomová práce si klade za cíl ověřit a kvantifikovat dopady ekono-mické krize na cestovní ruch v České republice a predikovat budoucí možný vývoj v této oblasti. Nejprve dochází k vymezení cestovního ruchu. Poté je zaznamenán vývoj cestovního ruchu v čase v České republice a jsou popsány významné faktory působící na cestovní ruch. Následuje odhad jednotlivých modelů, kde jsou zkou-mány klasické předpoklady regresního modelu. U vybraných modelů jsou prove-deny předpovědi budoucího vývoje a sestaveny intervaly spolehlivosti.
Klíčová slova:Cestovní ruch, specifika, ukazatele, analýza časových řad., ekonomická krize

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..