Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vliv společného zemědělského trhu EU na český trh s mlékem a mléčnými produkty
Autor: Ing. Vendula Konvalinová
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:Mgr. Veronika Blašková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv společného zemědělského trhu EU na český trh s mlékem a mléčnými produkty
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá vlivy společného zemědělského trhu EU na český trh s mlékem a mléčnými produkty. Za pomocí VAR modelu jsou zkoumány kauzální vztahy mezi průměrnými cenami zemědělských výrobců za syrové kravské mléko v České republice, v Bavorsku a na Slovensku. Grangerova kauzalita je také ověřována mezi jednotlivými průměrnými cenami mléka a másla v České republice. Pro množství nakoupeného syrového mléka do mlékáren v České republice jsou vytvořeny předpovědi založené na modelu SARIMA. Všechny časové řady jsou zpracovány pro období od ledna 2008 do prosince 2013 a patřičně charakterizovány.
Klíčová slova:mléko, časové řady, ADF test, Grangerova kauzalita, mléčné produkty, VAR model, předpovědi, máslo, ceny, model SARIMA, stacionarita

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..