Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Faktory ovlivňující trh se spotřebitelskými úvěry v České republice
Autor: Ing. Lenka Nováková
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:Ing. Jakub Šácha, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Faktory ovlivňující trh se spotřebitelskými úvěry v České republice
Abstrakt:Tato diplomová práce analyzuje trh spotřebitelských úvěrů v České republice od roku 2000 do současnosti. Pro naplnění stanovených cílů práce je využita vícerozměrná regresní analýza, kterou je popsán vliv makroekonomických veličin na objem spotřebitelských úvěrů, vliv poskytnutých spotřebitelských úvěrů na spotřebu domácností a vliv nezaměstnanosti a mzdy na objem spotřebitelských úvěrů poskytovaných nebankovními institucemi. Dále je porovnán vývoj spotřebitelských úvěrů u bankovních a nebankovních institucí.
Klíčová slova:vícerozměrná regresní analýza, spotřebitelský úvěr, strukturální zlom, závislost, disponibilní příjem, spotřební výdaje

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..