Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Modelování vývoje v sektoru stavebnictví v České republice
Autor: Ing. Tomáš Zouhar
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:Mgr. Lenka Křivánková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Modelování vývoje v sektoru stavebnictví v České republice
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zaměřuje na kvantitativní zhodnocení sektoru stavebnictví v České republice od vstupu země do Evropské unie až do současnosti. K tomu jsou použity statistiky Českého statistického úřadu obsahující počet vydaných stavebních povolení, zahájených staveb bytů, zaměstnanosti a průměrné hrubé mzdy od roku 2002 do roku 2011. Cílem je zhodnotit vliv vstupu ČR do EU a následné ekonomické krize na sektor stavebnictví. Pro analyzování časových řad jsou využity elementární charakteristiky a popis trendové a sezónní složky. Na závěr jsou doplněny predikce vybraných ukazatelů na roky 2012 a 2013.
Klíčová slova:stavebnictví, bytová výstavba, Česká republika, stavební povolení, zaměstnanost, mzdy, ekonomická krize

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..