Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vliv terciálního vzdělání a výdajů na vědu a výzkum na ekonomický vývoj v České republice
Autor: Ing. Markéta Radová
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:Mgr. Veronika Blašková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv terciálního vzdělání a výdajů na vědu a výzkum na ekonomický vývoj v České republice
Abstrakt:Diplomová práce vychází z teoretického základu teorie ekonomického růstu a pojednává o vlivu daných determinant na složky hrubého domácího produktu ČR. Zkoumáme jaký matematický vztah může nejlépe charakterizovat vliv kvality terciárního vzdělání a výdajů na vědu a výzkum na veličiny jakými jsou: export, přidaná hodnota, relativní citační index nebo patenty podle zvolených odvětví. V práci se soustředíme na oblast high technologií, farmaceutický průmysl a oblast vědy a výzkumu celkově. Součástí praktické části diplomové práce je také analýza vývoje zvolených ukazatel v čase a jejich srovnání se zahraničím.
Klíčová slova:mezinárodní srovnání, terciární vzdělávání, regresní analýza, analýza časových řad, věda a výzkum, Teorie ekonomického růstu

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..