Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Demografické srovnání Moravskoslezského kraje a kraje Vysočina
Autor: Ing. Olga Knotková
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:Mgr. Veronika Blašková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Demografické srovnání Moravskoslezského kraje a kraje Vysočina
Abstrakt:Tato diplomová práce srovnává demografický vývoj v Moravskoslezském kraji a v kraji Vysočina v období let 2000 -- 2008. V práci je provedeno srovnání základních charakteristik, které zahrnují demografickou statiku a demografickou dynamiku. Dynamické ukazatele jsou porovnávaný na základě: porodnosti, úmrtnosti, potratovosti, sňatečnosti, rozvodovosti. Dále je v práci použita demografická statika, tedy demografická struktura podle pohlaví a věku, vzdělanostní struktura a struktura podle rodinného stavu. Základem je porovnání odlišností v obou krajích a popis příčin existujících rozdílů v jednotlivých krajích, nastínění trendů dalšího vývoje a dále prozkoumání následujících vztahů: Počet potratů v závislosti na věku ženy a jejím rodinného stavu, úmrtnost v závislosti na věku, pohlaví a příčině smrti, porodnost v závislosti na věku a rodinném stavu matky, sňatečnost v závislosti na rodinném stavu a věku snoubenců, rozvodovost podle délky trvání manželství a příčině rozvratu manželství.
Klíčová slova:demografická dynamika, demografická statika, demografické srovnání

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..