Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Zhodnocení vývoje penzijního systému v České republice
Autor: Ing. Lenka Šenkyříková
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:Mgr. Veronika Blašková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Zhodnocení vývoje penzijního systému v České republice
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá vývojem starobních důchodů v letech 2000-2009. V přehledu literatury jsou popsány hlavní typy konstrukce důchodového systému, základní typy penzijních plánů a způsoby financování důchodových systémů. Dále je uveden výpočet starobního důchodu. Kapitola výsledky a diskuze je zaměřena na analýzu počtů a průměrných výší přiznaných a vyplacených řádných důchodů v porovnání mezi muži a ženami. Hodnoty průměrných výší řádných důchodů jsou analyzovány pomocí absolutního přírůstku, tempa růstu a jsou proloženy trendovou funkcí. V práci je vypočten náhradový poměr. Součástí bakalářské práce je i vývoj zatížení produktivní populace a doporučené možnosti řešení nepříznivého demografického vývoje.
Klíčová slova:předčasná penze, důchodový systém, náhradový poměr, stárnutí populace, starobní důchod, časové řady

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..