Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Česká republika a problematika vnější migrace
Autor: Ing. Jana Horníčková
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Česká republika a problematika vnější migrace
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá problematikou vnější migrace České republiky s bližším zaměřením na ekonomickou aktivitu cizinců v České republice, a to zejména pracujících v postavení zaměstnanců. Časové řady s počty přistěhovalých a vystěhovalých a z nich vypočtené ukazatele migrace popisují období let 1993 až 2009. Měsíční časové řady popisující ekonomickou aktivitu cizinců, které zahrnují různá období v intervalu 31. 1. 2006 -- 31. 10. 2010, byly vyhlazeny pomocí metod centrovaného klouzavého průměru, exponenciálního vyrovnávání a trendové funkce. Přítomnost strukturálních zlomů v časových řadách za jednotlivé kraje byla testována pomocí Chow testu. Nakonec bylo použito jednorozměrné regresní analýzy, kdy bylo zohledněno i možné zpoždění vysvětlujících proměnných.
Klíčová slova:migrace, cizinci, jednorozměrná regresní analýza, časové řady

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..