Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Dynamika úvěrů domácnostem na spotřebu a bydlení
Autor: Ing. Jan Vodák
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:doc. RNDr. Bc. Jitka Poměnková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Dynamika úvěrů domácnostem na spotřebu a bydlení
Abstrakt:Obsahem této bakalářské práce je analýza úvěrů, které byly poskytovány domácnostem ČR v období let 2002 -- 2008. Podkladem pro analýzu byla data ČNB, která jsou publikována v systému časových řad ARAD. V práci je nejprve definován obsah jednotlivých úvěrů v rámci členění, které používá ČNB. V praktické části je nejprve hodnocena analýza struktury úvěrů a dále je popsána dynamika jednotlivých typů úvěrů. Součástí práce je popis sezónnosti u jednotlivých úvěrů a popis příčin, které za vznikem sezónnosti stojí. Nedílnou součástí práce je srovnání zadlužení České republiky s ostatními evropskými zeměmi. V závěru práce je zhodnocena současná situace na úvěrovém trhu a dále je popsán předpokládaný budoucí vývoj.
Klíčová slova:analýza struktury, spotřební úvěry, úvěry na bydlení, hypotéční úvěry, dynamika úvěrů

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..