Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vývoj zadluženosti a úspor domácností v České republice
Autor: Ing. Monika Michalaková
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vývoj zadluženosti a úspor domácností v České republice
Abstrakt:Obsahem této diplomové práce je analýza zadlužení a úspor domácností. Zpracovávána byla převážně data zveřejněná Českou národní bankou, která byla doplněna dalšími literárními a především internetovými zdroji. Práce se zabývá vývojem objemu poskytnutých úvěrů, strukturou poskytovaných úvěrů a úrokovými sazbami z jednotlivých typů úvěrů. Pro analýzu skupiny úvěrů určených na nákup nemovitosti, pro spotřební účely a ostatní úvěry byla použita regresní analýza. V části zaměřené na analýzu úspor je pozornost věnována vývoji míry úspor domácnosti, dále je zkoumána jejich struktura a bylo provedeno mezinárodní srovnání.
Klíčová slova:zadluženost, úrokové sazby, úspory, úvěry, ceny nemovitostí

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..