Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Analýza vývoje zahraničního obchodu České republiky
Autor: Ing. Jana Dobešová
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:Mgr. Veronika Blašková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Analýza vývoje zahraničního obchodu České republiky
Abstrakt:Touto bakalářskou prací analyzuji vývoj zahraničního obchodu (ZO) České republiky v letech 1999 až 2006. Kvůli obsáhlosti tohoto tématu probíhá analýza z hlediska komoditní struktury ZO v obou směrech obchodu -- tedy dovozu i vývozu, kdy je současně srovnávám ještě prostřednictvím bilance. Převážná část údajů které zpracovávám pochází ze Statistického úřadu, který shromažďuje informace o zahraničním obchodě z institucí Intrastat a Extrastat. Česká republika patří mezi země, kde ZO představuje jedno z nedynamičtěji se rozvíjejících odvětví ekonomiky. Pro ZO není důležitá jenom produkce zboží, ale také podpora ZO státem, institucemi a dostatečná propagace v zahraničí.
Klíčová slova:zahraniční obchod, vývoz a dovoz zboží, ekonomický vývoj

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..