Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Analýza trhu práce v Jihomoravském kraji
Autor: Ing. Ivana Žůrková
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:Ing. Eva Skoumalová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Analýza trhu práce v Jihomoravském kraji
Abstrakt:Cílem bakalářské práce bylo provést analýzu trhu práce v Jihomoravském kraji v letech 2000 - 2005. Vlastní práce je zaměřena na strukturu pracovního trhu podle dosaženého vzdělání, věku a klasifikace zaměstnání. Toto zahrnuje zaměstnané a nezaměstnané osoby a počet volných pracovních míst v kraji. Dále pak na detailnější vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a počtu volných pracovních míst. Ve vlastní práci jsou použity aplikace statistických metod převážně pro analýzu dvou časových řad. Obě dvě časové řady jsou analyzovány za pomocí elementárních charakteristik vývoje a vyrovnány pomocí trendové přímky a paraboly. Na základě skutečných hodnot byly vypočteny hodnoty systematické složky. Ty byly použity k odhadnutí budoucího vývoje pro rok 2006. Pro zjištění základní dynamiky časových řad, byla skutečná data očištěna od sezónních vlivů.
Klíčová slova:Analýza, trh práce, Jihomoravský kraj

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..