Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikačné číslo: 12162
Univerzitný e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty          
     
Životopis
     
     Vedené práce     Konferencie
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na MENDELU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizPAutor: Benjamin Adjei
Studies on price volatility in commodity market economies
október 2020
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Aneta Benáčková
Sociálně-demografické srovnání kraje Vysočina a Jihomoravského kraje
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Aneta Benáčková
Srovnání regionální struktury nezaměstnanosti v kraji Vysočina
máj 2006
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Beránek
Analýza sňatečnosti a rozvodovosti v Jihomoravském kraji
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Bc. Irena Berková
Porovnání ekonomické přidané hodnoty (EVA) a ukazatelů rentability podle oborů
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Blahníková
GDP growth in countries of the European Union
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Jana Bláhová
Charakteristika trhu se spotřebitelskými úvěry v České republice
január 2012Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marie Blahová
Faktory působící na trh s vínem v České republice.
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Marie Blahová
Zhodnocení ukazatelů odvětví příjezdového cestovního ruchu, pohostinství a ubytování.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Radka Bláhová
Výsledky hospodaření penzijních fondů v České republice
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Radka Bláhová
Zhodnocení perspektivy investic do komodit
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Monika Boturová
Charakteristika trhu s vepřovým masem v České republice
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Černochová
Srovnání produkce energie z tradičních a obnovitelných zdrojů v České republice a vybraných státech EU.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Dobešová
Analýza vývoje zahraničního obchodu České republiky
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Andrea Dobrovolná
Analýza vývoje porodnosti v krajích České republiky
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Simona Dvořáková
Dopady ekonomické krize v odvětví cestovního ruchu v České republice
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Dvořáková
Dopady ekonomické krize v sektoru stavebnictví ČR
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Marie Fuksová
Sladěnost hospodářského cyklu Německa a sousedních zemí
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Hasoňová
Dopady změn věkové struktury obyvatelstva na důchodový systém
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Havlíčková
Dynamika zahraničního obchodu Slovenské republiky se státy EU
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Hana Hažmuková
Zhodnocení finančních ukazatelů sektorů obchodu, pohostinství a ubytování
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Hejníková
Působení makroekonomických ukazatelů na trh úvěrů na bydlení
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Mgr. Marcela Henzlová
Scoring, jeho využití v ekonomické praxi - porovnání vybraných modelovacích metod
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dalena Hertlová
Vlivy působící na různé formy úspor českých domácností
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Markéta Hnízdilová
Rozdělení příjmů domácností v České republice
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jana Horníčková
Česká republika a problematika vnější migrace
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Horníčková
Demografická dynamika obyvatelstva České republiky
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Hotárková
Studie závislosti cen komodit a kurzů komoditních měn
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adam Chlíbek
Dopady devizových intervencí ČNB na českou ekonomiku
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Iveta Jebáčková
Odhad Lafferovy křivky pro Českou republiku a Německo
január 2016
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Soňa Jelínková
Analýza počtu cizinců v České republice
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Barbora Jiřikovská
Sales of natural fresh milk in the Czech Republic via vending machines
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Iva Kečkéš
Srovnání ukazatelů kvality života v krajích České republiky
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jaroslav Kladivo
Dopady zrušení mléčných kvót na trh s mlékem v České republice
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Lukáš Kladivo
Vlivy působící na trh s pohonnými hmotami v České republice
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Olga Knotková
Demografické srovnání Moravskoslezského kraje a kraje Vysočina
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Peter Kolárik
Odhad potenciálního produktu a produkční mezery v České republice a na Slovensku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kamila Kolářová
Vývoj hlavních západoevropských burzovních indexů s ohledem na hospodářský růst
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Markéta Kolegarová
Rozdělení příjmů českých domácností
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radka Koníčková
Dopady ekonomické krize na ukazatele trhu práce
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vendula Konvalinová
Vliv finanční krize na konvergenci regionů Spolkové republiky Německo
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Vendula Konvalinová
Vliv společného zemědělského trhu EU na český trh s mlékem a mléčnými produkty
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Košvicová
Analýza rozvoje cestovního ruchu v České republice
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Kateřina Koudelková
Analýza lékárenské péče v České republice
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jan Koutný
Konvergence krajů České republiky pod vlivem ekonomické krize
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Krejčová
Identifikace hospodářského cyklu v České republice a na Slovensku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Krejčová
Phillipsova křivka v zemích Visegrádské čtyřky
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. František Křivánek
Faktory působící na trh s pšenicí v České republice
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. František Křivánek
Zhodnocení vývoje celkové zaměstnanosti v ČR
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucie Maternová
Rozbor nehodovosti na úseku dálnice D1 Mirošovice - Chrlice
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Hana Meitnerová
Analýza sektoru stavebnictví v České republice
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Veronika Mičková
Vývoj hypotečního financování vlastního bydlení
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Michalaková
Vývoj zadluženosti a úspor domácností v České republice
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Michalaková
Vývoj životní úrovně v České republice od počátku 90. let
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Mikulková
Rozdíly mezi muži a ženami z pohledu nezaměstnanosti, platů a ekonomické aktivity
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jana Mikulková
Vliv finanční krize na úvěrové produkty v ČR
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kateřina Moudrá
Charakteristika trhu s mlékem a mléčnými produkty v ČR
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kateřina Moudrá
Vliv vysokoškolského vzdělání a výdajů na vědu a výzkum na rozvoj oborů pokročilých technologií v ČR
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jiří Müller
Charakteristika trhu s drůbežím masem v České republice
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Němcová
The impact of the financial crisis on the Eurozone and the EU states with own currency
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Dennis Nchor, MSc., Ph.D.
Challenges and Opportunities of the Ghanaian Economy
august 2016
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Nováková
Faktory ovlivňující trh se spotřebitelskými úvěry v České republice
január 2014
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Nováková
Vývoj stavebního spoření jako nástroje podpory bydlení
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Nováková
Ukazatele trhu práce ČR v období devizových intervencí ČNB
január 2020Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Irena Pánková
Analýza vývoje sňatečnosti a rozvodovosti v krajích České republiky
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Markéta Pánková
Modelování časových řad výroby a spotřeby elektrické energie v ČR
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Pěchová
Analýza stavebního spoření, jako metody zhodnocení volných prostředků
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Pěchová
Studie závislosti středoevropských burzovních indexů
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Petra Peková
Vývoj na realitním trhu v souvislosti s hypotečním financováním bydlení
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Pavel Pellar
Analýza vývoje ukazatelů nezaměstanosti v České republice
máj 2004
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Petra Poláchová
Analýza vybraných ukazatelů trhu práce a ekonomického rozvoje na úrovni regionů České republiky
máj 2004
Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Jana Poláková
Analýza vývoje vybraných ukazatelů životní úrovně obyvatel ČR
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Markéta Radová
Vliv terciálního vzdělání a výdajů na vědu a výzkum na ekonomický vývoj v České republice
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Markéta Ryzá
Spotřební funkce v ČR a sousedních zemích
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Říhová
Dynamika spotřebitelských a hypotečních úvěrů poskytnutých domácnostem
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lenka Říhová
Vývoj investic v odvětví ICT v České republice
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Radka Sedláčková
Dynamika příjmů a výdajů českých domácností
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Radka Sedláčková
Faktory působící na spotřebu různých typů domácností
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Hana Severová
Charakteristika a struktura platů a mezd v České republice
máj 2006
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Barbora Skyvová
Dopady ekonomické krize na autonomní společenství Španělska
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Barbora Slanařová
Faktory ovlivňující ceny mléčných výrobků v České republice
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Barbora Slanařová
Rozdíly ve výši příjmů a starobních důchodů u mužů a žen v ČR
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Slavík
Foreign trade with ICT goods in the Czech Republic
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Iva Slezarová
Money demand in Eurozone and other European countries
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Iva Slezarová
Relationship between rates of unemployment and inflation in the Czech Republic
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Pavlo Sologubov
Motivy poptávky po měně Euro v České republice
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Stará
Demografická charakteristika krajů České republiky
január 2010Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jaroslav Stehlík
Důsledky zrušení mléčných kvót pro ceny mléka v České republice a okolních státech
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alžběta Surovcová
Dopady ekonomické krize v odvětví maloobchodu v ČR
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
90.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Eva Šamajová
Demografická charakteristika obyvatel s vysokoškolským vzděláním
január 2011
Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Šenkyříková
Zhodnocení vývoje penzijního systému v České republice
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Filip Šibal
Dopady vývoje hlavních makroekonomických ukazatelů na exportní výkonnost české ekonomiky
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Ing. Jan Šmíd
Analýza vývoje výroby a spotřeby elektrické energie v ČR
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca je rozpracovanáDP
Autor: Wei Jun Tian
Economic and social consequences of dual social security systems in urban and rural China on the employment of migrant labour
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Tomšej
Vliv makroekonomických veličin na rozvoj automobilového průmyslu v České republice
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Pavla Topinková
Charakteristika registrované nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Nikola Tošovská
Zahraniční obchod České republiky a Spojeného království
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Tůmová
Impact of crude oil price on macroeconomic indicators in major oil producing countries
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
99.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Radka Turečková
Důsledky finanční krize pro zahraniční obchod České republiky
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
100.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Radka Turečková
Dynamika komparativních výhod českého exportu ve srovnání se státy EU
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Ukuš
Změny daňových systémů ČR a zemí Evropy v důsledku finanční krize.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Urbánek
Využívání platebních karet v České republice
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
103.
Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Kateřina Vejmolová
Vývoj agrárního obchodu ČR se zeměmi EU
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
104.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Veselá
Dopravní nehodovost v České republice za léta 1995 - 2005
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
105.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Alice Vítková
Vývoj počtu cestujících na trase Brno-Praha
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
106.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Vlasák
Zahraniční obchod ČR v závislosti na ekonomickém vývoji v zemích Evropské unie
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Jan Vodák
Dynamika úvěrů domácnostem na spotřebu a bydlení
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
108.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Eva Zavadilová
Demografická charakteristika kraje Vysočina
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
109.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Josef Zemánek
Vlivy působící na ceny ropných produktů v České republice
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
110.
Záverečná práca je odovzdaná
BPAutor: Pavel Zhirenko
Dopady hospodářského rozvoje na úroveň znečištění životního prostředí
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
111.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Barbora Zichová
Zhodnocení vývoje ukazatelů odvětví maloobchodu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
112.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Zouhar
Modelování vývoje v sektoru stavebnictví v České republice
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Zouhar
Vývoj zadluženosti a úspor domácností v důsledku finanční krize
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
114.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Tatiana Žabková
Trendy v spotrebe potravín v Českej republike a na Slovensku
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
115.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Markéta Žemlová
Trh s hypotečními úvěry v České republice
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
116.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ivana Žůrková
Analýza trhu práce v Jihomoravském kraji
máj 2006
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná