Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identification number: 12162
University e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)

Contacts     Lesson     Publications     Curriculum vitae     
Placements     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Benjamin Adjei
Studies on price volatility in commodity market economies
October 2020Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Aneta Benáčková
Sociálně-demografické srovnání kraje Vysočina a Jihomoravského kraje
May 2008Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Aneta Benáčková
Srovnání regionální struktury nezaměstnanosti v kraji Vysočina
May 2006Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Beránek
Analýza sňatečnosti a rozvodovosti v Jihomoravském kraji
May 2008Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Irena Berková
Porovnání ekonomické přidané hodnoty (EVA) a ukazatelů rentability podle oborů
May 2013Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Blahníková
GDP growth in countries of the European Union
May 2010Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jana Bláhová
Charakteristika trhu se spotřebitelskými úvěry v České republice
January 2012Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marie Blahová
Faktory působící na trh s vínem v České republice.
May 2018Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marie Blahová
Zhodnocení ukazatelů odvětví příjezdového cestovního ruchu, pohostinství a ubytování.
May 2016Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Radka Bláhová
Výsledky hospodaření penzijních fondů v České republice
May 2009Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Radka Bláhová
Zhodnocení perspektivy investic do komodit
May 2011Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Boturová
Charakteristika trhu s vepřovým masem v České republice
May 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Černochová
Srovnání produkce energie z tradičních a obnovitelných zdrojů v České republice a vybraných státech EU.
May 2014Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Dobešová
Analýza vývoje zahraničního obchodu České republiky
May 2008Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrea Dobrovolná
Analýza vývoje porodnosti v krajích České republiky
May 2008Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Dvořáková
Dopady ekonomické krize v odvětví cestovního ruchu v České republice
May 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Dvořáková
Dopady ekonomické krize v sektoru stavebnictví ČR
May 2014Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marie Fuksová
Sladěnost hospodářského cyklu Německa a sousedních zemí
May 2017Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Hasoňová
Dopady změn věkové struktury obyvatelstva na důchodový systém
May 2015Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Havlíčková
Dynamika zahraničního obchodu Slovenské republiky se státy EU
May 2017Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hana Hažmuková
Zhodnocení finančních ukazatelů sektorů obchodu, pohostinství a ubytování
May 2010Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Hejníková
Působení makroekonomických ukazatelů na trh úvěrů na bydlení
May 2013Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mgr. Marcela Henzlová
Scoring, jeho využití v ekonomické praxi - porovnání vybraných modelovacích metod
May 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dalena Hertlová
Vlivy působící na různé formy úspor českých domácností
May 2013Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Hnízdilová
Rozdělení příjmů domácností v České republice
May 2019Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Horníčková
Česká republika a problematika vnější migrace
May 2009Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Horníčková
Demografická dynamika obyvatelstva České republiky
May 2007Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Hotárková
Studie závislosti cen komodit a kurzů komoditních měn
May 2013Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Chlíbek
Dopady devizových intervencí ČNB na českou ekonomiku
May 2019Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Jebáčková
Odhad Lafferovy křivky pro Českou republiku a Německo
January 2016Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Soňa Jelínková
Analýza počtu cizinců v České republice
May 2008Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Jiřikovská
Sales of natural fresh milk in the Czech Republic via vending machines
May 2011Displaying the final thesis
33.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Iva Kečkéš
Srovnání ukazatelů kvality života v krajích České republiky
May 2016Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Kladivo
Dopady zrušení mléčných kvót na trh s mlékem v České republice
May 2016Displaying the final thesis
35.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Lukáš Kladivo
Vlivy působící na trh s pohonnými hmotami v České republice
May 2020Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Olga Knotková
Demografické srovnání Moravskoslezského kraje a kraje Vysočina
May 2010Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Kolárik
Odhad potenciálního produktu a produkční mezery v České republice a na Slovensku
May 2015Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kamila Kolářová
Vývoj hlavních západoevropských burzovních indexů s ohledem na hospodářský růst
May 2013Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Markéta Kolegarová
Rozdělení příjmů českých domácností
May 2014Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radka Koníčková
Dopady ekonomické krize na ukazatele trhu práce
May 2016Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vendula Konvalinová
Vliv finanční krize na konvergenci regionů Spolkové republiky Německo
May 2017Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vendula Konvalinová
Vliv společného zemědělského trhu EU na český trh s mlékem a mléčnými produkty
May 2015Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Košvicová
Analýza rozvoje cestovního ruchu v České republice
May 2007Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Koudelková
Analýza lékárenské péče v České republice
May 2008Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Koutný
Konvergence krajů České republiky pod vlivem ekonomické krize
May 2018Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Krejčová
Identifikace hospodářského cyklu v České republice a na Slovensku
May 2014Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Krejčová
Phillipsova křivka v zemích Visegrádské čtyřky
May 2016Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Křivánek
Faktory působící na trh s pšenicí v České republice
May 2012Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. František Křivánek
Zhodnocení vývoje celkové zaměstnanosti v ČR
May 2010Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Maternová
Rozbor nehodovosti na úseku dálnice D1 Mirošovice - Chrlice
May 2007Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hana Meitnerová
Analýza sektoru stavebnictví v České republice
May 2007Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Mičková
Vývoj hypotečního financování vlastního bydlení
May 2009Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Michalaková
Vývoj zadluženosti a úspor domácností v České republice
May 2008Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Michalaková
Vývoj životní úrovně v České republice od počátku 90. let
May 2006Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Mikulková
Rozdíly mezi muži a ženami z pohledu nezaměstnanosti, platů a ekonomické aktivity
May 2009Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Mikulková
Vliv finanční krize na úvěrové produkty v ČR
May 2011Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Moudrá
Charakteristika trhu s mlékem a mléčnými produkty v ČR
May 2011Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Moudrá
Vliv vysokoškolského vzdělání a výdajů na vědu a výzkum na rozvoj oborů pokročilých technologií v ČR
May 2013Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jiří Müller
Charakteristika trhu s drůbežím masem v České republice
May 2013Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Němcová
The impact of the financial crisis on the Eurozone and the EU states with own currency
May 2018Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Dennis Nchor, MSc., Ph.D.
Challenges and Opportunities of the Ghanaian Economy
August 2016Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Nováková
Faktory ovlivňující trh se spotřebitelskými úvěry v České republice
January 2014Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Nováková
Vývoj stavebního spoření jako nástroje podpory bydlení
May 2011Displaying the final thesis
64.Final thesis is submittedDTWritten by (author): Bc. Michaela Nováková
Ukazatele trhu práce ČR v období devizových intervencí ČNB
January 2020Displaying the final thesis
65.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Irena Pánková
Analýza vývoje sňatečnosti a rozvodovosti v krajích České republiky
December 2008Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Markéta Pánková
Modelování časových řad výroby a spotřeby elektrické energie v ČR
May 2015Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Pěchová
Analýza stavebního spoření, jako metody zhodnocení volných prostředků
May 2009Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Pěchová
Studie závislosti středoevropských burzovních indexů
May 2011Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Peková
Vývoj na realitním trhu v souvislosti s hypotečním financováním bydlení
May 2011Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavel Pellar
Analýza vývoje ukazatelů nezaměstanosti v České republice
May 2004Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Poláchová
Analýza vybraných ukazatelů trhu práce a ekonomického rozvoje na úrovni regionů České republiky
May 2004Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Poláková
Analýza vývoje vybraných ukazatelů životní úrovně obyvatel ČR
May 2009Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Radová
Vliv terciálního vzdělání a výdajů na vědu a výzkum na ekonomický vývoj v České republice
May 2012Displaying the final thesis
74.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Markéta Ryzá
Spotřební funkce v ČR a sousedních zemích
May 2020Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Říhová
Dynamika spotřebitelských a hypotečních úvěrů poskytnutých domácnostem
May 2016Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Říhová
Vývoj investic v odvětví ICT v České republice
May 2018Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radka Sedláčková
Dynamika příjmů a výdajů českých domácností
May 2010Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radka Sedláčková
Faktory působící na spotřebu různých typů domácností
May 2012Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hana Severová
Charakteristika a struktura platů a mezd v České republice
May 2006Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Skyvová
Dopady ekonomické krize na autonomní společenství Španělska
May 2017Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbora Slanařová
Faktory ovlivňující ceny mléčných výrobků v České republice
May 2018Displaying the final thesis
82.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Barbora Slanařová
Rozdíly ve výši příjmů a starobních důchodů u mužů a žen v ČR
May 2020Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Slavík
Foreign trade with ICT goods in the Czech Republic
May 2015Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iva Slezarová
Money demand in Eurozone and other European countries
May 2014Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Iva Slezarová
Relationship between rates of unemployment and inflation in the Czech Republic
May 2012Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Stará
Demografická charakteristika krajů České republiky
January 2010Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jaroslav Stehlík
Důsledky zrušení mléčných kvót pro ceny mléka v České republice a okolních státech
May 2018Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alžběta Surovcová
Dopady ekonomické krize v odvětví maloobchodu v ČR
May 2014Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eva Šamajová
Demografická charakteristika obyvatel s vysokoškolským vzděláním
January 2011Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Šenkyříková
Zhodnocení vývoje penzijního systému v České republice
May 2010Displaying the final thesis
91.Final thesis is submittedBTWritten by (author): Filip Šibal
Dopady vývoje hlavních makroekonomických ukazatelů na exportní výkonnost české ekonomiky
May 2019Displaying the final thesis
92.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Jan Šmíd
Analýza vývoje výroby a spotřeby elektrické energie v ČR
May 2009Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Tomšej
Vliv makroekonomických veličin na rozvoj automobilového průmyslu v České republice
May 2013Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavla Topinková
Charakteristika registrované nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji
May 2008Displaying the final thesis
95.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Nikola Tošovská
Zahraniční obchod České republiky a Spojeného království
May 2020Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Tůmová
Impact of crude oil price on macroeconomic indicators in major oil producing countries
May 2018Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radka Turečková
Důsledky finanční krize pro zahraniční obchod České republiky
May 2013Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radka Turečková
Dynamika komparativních výhod českého exportu ve srovnání se státy EU
May 2015Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Ukuš
Změny daňových systémů ČR a zemí Evropy v důsledku finanční krize.
May 2015Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Urbánek
Využívání platebních karet v České republice
May 2017Displaying the final thesis
101.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Kateřina Vejmolová
Vývoj agrárního obchodu ČR se zeměmi EU
May 2020Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Veselá
Dopravní nehodovost v České republice za léta 1995 - 2005
May 2007Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alice Vítková
Vývoj počtu cestujících na trase Brno-Praha
May 2009Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Vlasák
Zahraniční obchod ČR v závislosti na ekonomickém vývoji v zemích Evropské unie
May 2010Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Vodák
Dynamika úvěrů domácnostem na spotřebu a bydlení
May 2009Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Zavadilová
Demografická charakteristika kraje Vysočina
May 2006Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Josef Zemánek
Vlivy působící na ceny ropných produktů v České republice
May 2013Displaying the final thesis
108.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Pavel Zhirenko
Dopady hospodářského rozvoje na úroveň znečištění životního prostředí
April 2020Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbora Zichová
Zhodnocení vývoje ukazatelů odvětví maloobchodu
May 2018Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Zouhar
Modelování vývoje v sektoru stavebnictví v České republice
May 2013Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Zouhar
Vývoj zadluženosti a úspor domácností v důsledku finanční krize
May 2015Displaying the final thesis
112.Final thesis is submittedDTWritten by (author): Bc. Tatiana Žabková
Trendy v spotrebe potravín v Českej republike a na Slovensku
May 2019Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Markéta Žemlová
Trh s hypotečními úvěry v České republice
May 2016Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Žůrková
Analýza trhu práce v Jihomoravském kraji
May 2006Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress