Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Identifikační číslo: 12122
Univerzitní e-mail: miroslav.horak [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)

Kontakty          
     
     
     
Vedené práce
     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Aditiva ve víně a možnosti jejich detekce
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Miloš Jurica, Ph.D.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Aditiva ve víně a možnosti jejich detekce
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá charakteristikou přídatných látek do vína a možnostmi jejich kvalitativní i kvantitativní detekce. Dále se zabývá platnou Evropskou a Českou legislativou vztaženou na přídatné látky. V praktické části byla provedena sumarizace dat z provedených kontrol révových vín v letech 2014 –2018 s vyhodnocením z pohledu falšování.
Klíčová slova:
Aditiva, metody detekce, Legislativa, falšování vína

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.erratposudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Miroslav Horák, Ph.D..