Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Identifikační číslo: 12122
Univerzitní e-mail: miroslav.horak [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Výzkumník projektu II - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Proděkan - Zahradnická fakulta

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Výroba domácích vín z netradičních surovin
Autor: Ing. Monika Mertová
Pracoviště: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Oponent:Ing. Radek Sotolář, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Výroba domácích vín z netradičních surovin
Abstrakt:Diplomová práce na téma „Výroba domácích vín z netradičních surovin“ pojednává o postupech výroby domácích vín se zaměřením na netradiční domácí vína. Byla vypracována na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů na Zahradnické fakultě v Lednici v letech 2017/2018. V experimentální části byly vyrobeny mikro vzorky vín z netradičních surovin, které byly následně analyticky a senzoricky vyhodnoceny a porovnány s komerčně vyrobeným vínem z maloobchodní sítě. Jostové víno a jahodové víno bylo na základě senzorického hodnocení ceněno výše než zakoupené víno aróniové.
Klíčová slova:kvašený nápoj, domácí výroba vína, jostové víno, jahodové víno, aróniové víno, netradiční suroviny, senzorická analýza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Miroslav Horák, Ph.D..