Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Identifikační číslo: 12122
Univerzitní e-mail: miroslav.horak [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Výzkumník projektu II - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Proděkan - Zahradnická fakulta

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Výroba nápojů z méně známých druhů ovoce
Autor: Ing. Šárka Hrabaňová
Pracoviště: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Výroba nápojů z méně známých druhů ovoce
Abstrakt:Diplomová práce na téma Výroba nápojů z méně známých druhů ovoce, byla vypracována v letech 2017 – 2018 na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Cílem práce bylo rozdělit dle platné legislativy nealkoholické nápoje, popsat látkové složení a technologie zpracování ovocných nápojů. Práce byla zaměřena na méně známé druhy ovoce, ze kterých bylo experimentálně připraveno 11 variant nápojů. Ve vyrobených nápojích byl stanoven obsah rozpustné sušiny, pH, obsah titračních kyselin, obsah kyseliny askorbové, obsah veškerých polyfenolů, antioxidační kapacita a senzorické hodnocení. Získané výsledky byly statisticky vyhodnoceny.
Klíčová slova:méně známé druhy ovoce, kyselina askorbová, antioxidanty , polyfenoly, nápoje

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyerratposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Miroslav Horák, Ph.D..