Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Identifikační číslo: 12122
Univerzitní e-mail: miroslav.horak [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Proděkan - Zahradnická fakulta

     
Výuka
     
          
     
Vedené práce
          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Rostlinné oleje, jejich výroba, využití a zdravotní přínosy
Autor: Bc. Jana Kopečková
Pracoviště: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vedoucí práce:
Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Oponent:
Ing. Veronika Švehlová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Rostlinné oleje, jejich výroba, využití a zdravotní přínosy
Abstrakt:
Bakalářská práce Rostlinné oleje – jejich výroba, význam a zdravotní přínosy byla vypracována na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2018/2019. V literárním přehledu je definována základní chemická struktura lipidů a reakce, ke kterým u lipidů nejčastěji dochází. Plodiny, z nichž se olej nejčastěji získává, a to v rámci České republiky i v celosvětovém měřítku, patří řepka, sója, slunečnice, bavlník, podzemnice olejná, palma olejná a palma kokosová. U každé uvedené olejniny je zmíněno její chemické složení a vliv na zdraví konzumenta. Dále jsou v práci uvedeny legislativní požadavky, vztahující se na danou problematiku, a technologie výroby oleje. V praktické části bylo analyzováno 12 druhů olejů, u kterých byly stanoveny jedny ze základních parametrů – peroxidové číslo, číslo kyselosti, číslo zmýdelnění a jodové číslo. Pro analýzy byly použity postupy dle platných ČSN norem. Výsledky byly zpracovány do tabulek a grafů.
Klíčová slova:
olejniny, Rostlinný olej, technologie výroby, zdravotní přínosy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Miroslav Horák, Ph.D..