Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Identifikační číslo: 12122
Univerzitní e-mail: miroslav.horak [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Výzkumník projektu II - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Proděkan - Zahradnická fakulta

     Výuka
     
Závěrečná práce
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Vláknina v potravinách rostlinného původu
Autor:
Bc. Barbora Jarmarová
Pracoviště: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Vláknina v potravinách rostlinného původu
Abstrakt:
Literární část práce se zabývá jednotlivými formami vlákniny, zdroji rostlinného původu, ve kterých se běžně vláknina vyskytuje. Dále popisuje možnosti stanovení vlákniny, rozdělení a charakteristiku jednotlivých metod. V praktické části byla provedena analýza vybraných druhů ovoce, zeleniny a potravinového výrobku na obsah nerozpustné vlákniny metodou podle Henneberga a Stohmanna. Získané hodnoty byly porovnány s údaji v odborných publikacích.
Klíčová slova:
vláknina, celulóza, stanovení vlákniny, nerozpustná vláknina

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Miroslav Horák, Ph.D..