Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Identifikační číslo: 12122
Univerzitní e-mail: miroslav.horak [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Výzkumník projektu II - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)

Kontakty
     
Výuka
     
Závěrečná práce          
     Vedené práce          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Hodnocení antioxidační kapacity u vybraných ovocných nápojů
Autor:
Ing. Bára Richterová
Pracoviště: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vedoucí práce:
Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Oponent:
Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Hodnocení antioxidační kapacity u vybraných ovocných nápojů
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na porovnání antioxidační kapacity u vybraných jablečných nápojů. V literární části jsou charakterizovány jednotlivé druhy ovocných šťáv dle platné legislativy. Další část je věnována popisu vybraných odrůd, vhodných na výrobu ovocných šťáv a jejich chemickému složení se zaměřením na látky s antioxidační kapacitou. V praktické části bylo sledováno celkem 12 vzorků jablečných šťáv. Tři šťávy byly vyrobeny na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů a experimentálně byly porovnány s vybranými, komerčně vyrobenými produkty z obchodních řetězců. Ve sledovaných vzorcích byly analyzovány vybrané jakostní parametry a provedena senzorická analýza. Výsledky byly vyhodnoceny formou grafů a vhodných statistických analýz.
Klíčová slova:mošt, šťáva, Jablka, antioxidační kapacita

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Miroslav Horák, Ph.D..