Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Identifikační číslo: 12122
Univerzitní e-mail: miroslav.horak [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Proděkan - Zahradnická fakulta

Kontakty
     
Výuka     Závěrečná práce
     
Publikace
     
     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Jakostní parametry vybraných výrobků z jahod v maloobchodní síti
Autor:
Pracoviště:
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Jakostní parametry vybraných výrobků z jahod v maloobchodní síti
Abstrakt:
V bakalářské práci na téma Jakostní parametry výrobků z jahod jsou popsány základní charakteristiky jahod a jejich složení. Jsou vypsány možnosti konzervárenského zpracování, které upraví jahody do stavu, který upravuje čerstvé suroviny na trvale uchovatelné výrobky. Deset jahodových džemů bylo podrobeno zkoumání v laboratoři, senzorické analýze a statistické analýze výsledků. U každého z jahodových džemů bylo provedeno stanovení obsahu refraktometrické sušiny, titračních kyselin, antioxidační kapacity, senzorické analýzy. Bylo potvrzeno, že mezi jednotlivými výrobky jsou značné rozdíly v obsahu antioxidační kapacity. Výsledky senzorické analýzy potvrdily, že vysoká cena výrobku nemusí znamenat odpovídající senzorické vlastnosti. Z dotazníků respondentů vyplynulo, že nikdo výrazně nepodporuje BIO produkty.
Klíčová slova:
jahody, džem, antioxidační kapacita, BIO, konzervace, jakost

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.errat
Závěrečná prácePřílohy práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Miroslav Horák, Ph.D..