Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Identifikační číslo: 12122
Univerzitní e-mail: miroslav.horak [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Výzkumník projektu II - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Proděkan - Zahradnická fakulta

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Studium antioxidační kapacity vybraných druhů drobného ovoce
Autor: Bc. Hana Hromadová
Pracoviště: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Studium antioxidační kapacity vybraných druhů drobného ovoce
Abstrakt:Bakalářská práce na téma Studium antioxidační kapacity vybraných druhů drobného ovoce byla vypracována v letech 2015-2016 na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů Zahradnické fakulty, Mendlovy univerzity v Brně. Cílem práce bylo charakterizovat antioxidační látky a jejich účinky na lidské zdraví. Dále popsat složky s antioxidačním účinkem v plodech vybraných druhů drobného ovoce. Na základě laboratorních pokusů experimentálně ověřit antioxidační kapacitu vybraných druhů drobného ovoce. Bylo sledováno celkem 13 odrůd zahrnující 4 druhy, dřín obecný, jeřáb ptačí, rakytník řešetlákový a zimolez kamčatský. Pro vyhodnocení antioxidační kapacity byly vybrány metody FRAP a DPPH.
Klíčová slova:Antioxidanty, zimolez kamčatský, rakytník řešetlákový, dřín obecný, oxidační stres, volné radikály, antioxidační kapacita, jeřáb ptačí, drobné ovoce

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyerratposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Miroslav Horák, Ph.D..