Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Identifikační číslo: 12122
Univerzitní e-mail: miroslav.horak [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Výzkumník projektu II - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Proděkan - Zahradnická fakulta

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Nové trendy v konzervaci potravin
Autor: Ing. Šárka Hrabaňová
Pracoviště: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Oponent:Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Nové trendy v konzervaci potravin
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývala konzervací potravin se zaměřením na nové metody. Úvodní pasáž práce je věnována významu a vývoji konzervace potravin. Následující kapitoly přibližují vznik a průběh nežádoucích změn, které mohou být nastartovány různými mechanismy. Nejzávažnější z nich jsou způsobeny mikrobiální činností. A právě mikroorganismy a jejich životní podmínky jsou hlavním zájmem všech konzervačních opatření, jejichž cílem je přímá nebo nepřímá inaktivace přítomné kazící mikroflóry. Převážná část literárního přehledu je věnována principu aplikace jednotlivých konzervačních metod v potravinářském průmyslu, zahrnující jak konvenční, tak nové trendy. Součástí je popis inaktivačních mechanismů, silných a slabých stránek jednotlivých metod, úrovni dopadu ošetření na složky konzervárenských surovin. Součástí charakteristiky konzervačních metod je samostatná kapitola, pojednávající o generaci a využití studené plazmy v potravinářském průmyslu jako moderní metody konzervace.
Klíčová slova:konzervace potravin, mikroorganismy, inaktivace mikroorganismů, uchovatelnost potravin, studená plazma

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Miroslav Horák, Ph.D..