Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Identifikační číslo: 12122
Univerzitní e-mail: miroslav.horak [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)

Kontakty     Výuka     
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     
Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Aditiva ve víně a možnosti jejich detekce
Autor: Ing. Jaromír Čuta
Pracoviště:
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Kamil Prokeš, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Aditiva ve víně a možnosti jejich detekce
Abstrakt:
Předmětem této bakalářské práce je popis aditivních látek ve vínech a možnosti jejich detekce. Bakalářská práce byla vypracována na Ústavu posklizňových technologií, Zahradnické fakulty v Lednici na Mendelově univerzitě v Brně v letech 2012 - 2014. V jednotlivých kapitolách jsou popsány aditivní látky, jak zákonem povolené, tak i látky které jsou ze zákona zakázány přidávat. Vyličuje legislativní požadavky vztahující se na vinohradnictví a vinařství v rámci České republiky a Evropské unie. Dále se zabývá vybranými analytickými metodami sloužícími k detekci aditivních látek a kontrole autenticity vín.
Klíčová slova:
Aditivní látky, falšování vína, analytické metody, výroba vína, vinařská legislativa

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Miroslav Horák, Ph.D..