Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Identifikační číslo: 12122
Univerzitní e-mail: miroslav.horak [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Výzkumník projektu II - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Proděkan - Zahradnická fakulta

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Kyseliny v hroznech a vínech a jejich vliv na kvalitu vín
Autor: Bc. Magdaléna Zatloukalová
Pracoviště: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Oponent:Ing. Kamil Prokeš, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Kyseliny v hroznech a vínech a jejich vliv na kvalitu vín
Abstrakt:Bakalářská práce byla napsána v Lednici na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v roce 2014. V literární části práce byly popsány fyziologické procesy zrání hroznů, dále také jednotlivé organické kyseliny v hroznech a vínech a možnosti jejich úpravy. V experimentální části byl sledován vliv vybraných kyselin na celkovou kyselost a chuť vína. V hodnocení celkové intenzity kyselosti se u obou koncentrací projevily jako méně intenzivní vzorky s přídavkem kyseliny vinné a mléčné, vzorky s kyselinou jablečnou a citrónovou působily na hodnotitele kyseleji. V hodnocení celkového chuťového projevu byl jako nejpříjemnější označen vzorek s kyselinou vinnou. Nejméně chutnými se staly vzorky s přídavkem kyseliny citrónové a jablečné.
Klíčová slova:hrozny, víno, organické kyseliny, kyselina vinná, kyselina jablečná

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Miroslav Horák, Ph.D..