Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Identifikační číslo: 12122
Univerzitní e-mail: miroslav.horak [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Výzkumník projektu II - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Proděkan - Zahradnická fakulta

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Zahraniční vína a jejich uplatnění na českém trhu
Autor: Bc. Gabriela Šuráňová
Pracoviště: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Oponent:Ing. Jan Stávek, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Zahraniční vína a jejich uplatnění na českém trhu
Abstrakt:Tato bakalářská práce popisuje země, jež víno vyrábí a dováží jej do České republiky. Snaží se stručně popsat klimatické podmínky, historii vinařství, vinařské oblasti a pěstované odrůdy, ze kterých se v tamních zemích víno vyrábí. Pro usnadnění výběru vína pojednává také o klasifikaci vín, která se v jednotlivých státech liší. V mnoha případech je důležité, umět se orientovat v označení kategorií vín, čímž je myšlena kvalita. Dále je popsána výroba specifických vín, pro danou zemi. Jsou to šampaňské, tokajské a sherry. Ve druhé části jsou uvedena zahraniční vína, která jsou k dostání na našem trhu. Můžeme je zakoupit jak ve vinotékách, obchodních řetězcích, tak i na internetových e-shopech.
Klíčová slova:víno, zahraniční země, speciální vína, dovoz

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.erratposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Miroslav Horák, Ph.D..