Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Barbora Maděryčová
Identification number: 12121
University e-mail: 12121 [at] node.mendelu.cz
 
N 29 01  Chemistry and Food Technology (AF)
Master continuing type of study, full-time form
Food Technology, study successfully completed

Contacts     Graduate     Final thesis     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Ukazatele acidobazické rovnováhy krve jalovic v průběhu výkrmu
Written by (author): Ing. Barbora Maděryčová
Department: Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
Thesis supervisor: Ing. Aleš Pavlík, Ph.D.
Opponent:MVDr. Jaromír Šívara
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Ukazatele acidobazické rovnováhy krve jalovic v průběhu výkrmu
Summary:ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřená na vypracování souhrnu informací o jednotlivých ukazatelích, pomocí kterých je možné posoudit acidobazickou rovnováhu krve hospodářských zvířat a vypracování metodiky sledování těchto parametrů v průběhu výkrmu skotu. Mezi nejdůležitější sledované ukazatele patří pH, parciální tlak CO2 , parciální tlak O2, standardní bikarbonát a base excess (přebytek titrovatelných bazí). Poruchy acidobazické homeostázy organismu označujeme jako acidózy a alkalózy. Tyto poruchy jsou u hospodářských zvířat časté a ekonomicky závažné. Postihují hlavně nejužitkovější a chovatelsky nejcennější zvířata, snižují konverzi živin, úroveň produkce, ovlivňují plodnost a postnatální ontogenezi. Hodnocením parametrů acidobazické rovnováhy krve je možné do určité míry sledovat změny probíhající v organismu a posoudit úroveň jeho funkčního a zdravotního stavu.
Key words:pCO2, pH, pO2, base excess, standardní bikarbonát

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisSupervisor's reviewOpponent's review