Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Lea Hasíková
Identifikačné číslo: 12106
Univerzitný e-mail: lea.hasikova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - asistentka - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
 
Externá učiteľka - Zahradnická fakulta

     
Výučba
     
Publikácie     Konferencie
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VERTER, N. -- HASÍKOVÁ, L. The Performance of Grape Production in the Czech Republic. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. zv. 67, č. 1, s. 333--342. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/67/1/0333/

Originálny názov:
The Performance of Grape Production in the Czech Republic
Anglický názov:
The Performance of Grape Production in the Czech Republic
Autor: Ing. Nahanga Verter, Ph.D.
Mgr. Lea Hasíková
Pracovisko: Ústav regionální a podnikové ekonomiky
Ústav jazykových a kulturních studií
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Charakter článku:
odborný článok
Číslo zväzku (ročník):
67
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania: 2019
Od strany:
333
Do strany:
342
Počet strán:
10
Poddruh:
článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
2-s2.0-85062533681
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku:
Grape is a major agrarian input for winemaking in the Czech Republic (Czechia). This contribution assesses the performance of grape production in Czechia. The country’s performance is compared with Slovakia and some major producing countries in the world. Using the OLS approach, the results show that area harvested, yields, farm gate price and wine export have a positive relationship with grape production in Czechia. The descriptive approach shows Czechia as a net importer of wine. Also, grape yields in Czechia and Slovakia have been below the EU and global averages. These two countries’ wine exports have been concentrated in few markets within the EU single market. There is a need for grape farmers in the countries to find ways to improve yield per hectare. Similarly, export promotion should be encouraged and diversified beyond the EU markets to reduce external demand volatility or shocks. Arguably, this measure may accelerate foreign earnings from grape and wine related export products in the country.
Popis v anglickom jazyku:
Grape is a major agrarian input for winemaking in the Czech Republic (Czechia). This contribution assesses the performance of grape production in Czechia. The country’s performance is compared with Slovakia and some major producing countries in the world. Using the OLS approach, the results show that area harvested, yields, farm gate price and wine export have a positive relationship with grape production in Czechia. The descriptive approach shows Czechia as a net importer of wine. Also, grape yields in Czechia and Slovakia have been below the EU and global averages. These two countries’ wine exports have been concentrated in few markets within the EU single market. There is a need for grape farmers in the countries to find ways to improve yield per hectare. Similarly, export promotion should be encouraged and diversified beyond the EU markets to reduce external demand volatility or shocks. Arguably, this measure may accelerate foreign earnings from grape and wine related export products in the country.
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
angličtina: wine, Czechia, price, area harvested, yield, EU
Odbor výsledku: Other agricultural sciences
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL:
https://acta.mendelu.cz/67/1/0333/
 
Záznam vložil:
Ing. Nahanga Verter, Ph.D.
Posledná zmena:
14.04.2020 08:26 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2345
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Brno: ISSN 1211-8516.

Originálny názov: Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Druh publikácie:
Periodikum
ISSN: 1211-8516
Štát vydavateľa:
Česká republika
Miesto vydania:
Brno
Vydavateľ:
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
URL: http://acta.mendelu.cz/
Recenzovaný časopis:
nie
Pôvodný jazyk:
čeština
Kľúčové slová:
čeština: zemědělství, původní vědecké práce
Ročníky:
VolumeRočník
Lokácia
43
1995
Ústřední knihovna - ÚK Brno
43
1995
Informační centrum-studovna
44
1996
Ústřední knihovna - ÚK Brno
44
1996
Informační centrum-studovna
451997Ústřední knihovna - ÚK Brno
45
1997
Informační centrum-studovna
46
1998
Ústřední knihovna - ÚK Brno
461998
Informační centrum-studovna
471999Ústřední knihovna - ÚK Brno
471999Informační centrum-studovna
48
2000Ústřední knihovna - ÚK Brno
482000
Informační centrum-studovna
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
492001Ústřední knihovna - ÚK Lednice
49
2001Informační centrum-studovna
50
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
502002Informační centrum-studovna
51
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
51
2003
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
51
2003Informační centrum-studovna
52
2004
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
52
2004
Informační centrum-studovna
522004Informační centrum-čítárna časopisů
53
2005Ústřední knihovna - ÚK Lednice
53
2005
Informační centrum-studovna
53
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
542006
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
542006Informační centrum-studovna
54
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
55
2007
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
552007Informační centrum-studovna
55
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
56
2008
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
56
2008
Informační centrum-studovna
56
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
57
2009
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
57
2009Informační centrum-studovna
57
2009Informační centrum-čítárna časopisů
582010
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
58
2010
Informační centrum-studovna
582010
Informační centrum-čítárna časopisů
59
2011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
592011Informační centrum-studovna
59
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
60
2012
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
60
2012
Informační centrum-studovna
60
2012Informační centrum-čítárna časopisů

Čiastkové knižnice
Názov
Číslo
ÚstavKnihovník
Telefón
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1+420 545 135 035
Informační centrum-studovna
944/3
IC ÚVIS CPMgr. Bc. Jarmila Šnyrchová
+420 545 136 201
jarmila.snyrchova@mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
943/3
ÚK ÚVIS CP+420 519 367 395alena.galbava@mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
IC ÚVIS CP
+420 545 135 039
lenka.cadilkova@mendelu.cz

Zodpovedná osoba:
 
Záznam vložil: Lenka Baláková
Posledná zmena:
12.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Hodnotenie publikácie:

1
2
345
        
1
2
3
4
5
zlé
dobré
        
nezaujímavé
zaujímavé
Hodnotilo: 19
Priemer: 3.95
        
Hodnotilo: 17Priemer: 4.00
1234
5
        
1
2
3
4
5
laické
odborné        teoretické
praktické
Hodnotilo: 16
Priemer: 4.06
        
Hodnotilo: 13
Priemer: 4.38