Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lucie Grejcarová
Identification number: 11916
University e-mail: 11916 [at] node.mendelu.cz
 
N 41 03  Animal Breeding (AF)
Master continuing type of study, full-time form
Animal Nutrition, study successfully completed

Contacts     Graduate     Final thesis     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Diseases of extremities of horses
Written by (author): Ing. Lucie Grejcarová
Department: Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
Thesis supervisor: doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček
Opponent:doc. Ing. Jiří Doskočil, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Choroby končetin u koní
Summary:Cílem této bakalářské práce bylo vyhledat a zpracovat dostupné zdroje na téma choroby končetin u koní. Zaměřila jsem se na oblast kopyta. Snažila jsem se zmínit a popsat alespoň základní choroby této široké a problematické oblasti. Znalost kopyta a jeho onemocnění je limitujícím faktorem pro využití koně a pro prvotní (často rozhodující) ošetření zraněného zvířete. Kopyto je častým místem pro zranění – od drobných ran až po zlomeniny. Rychlá a co nejpřesnější diagnóza nemoci zmírní utrpení zvířete a zabrání nevratným dějům.
Key words:choroba, kopyto, kůň

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisSupervisor's reviewOpponent's review