Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dr. Ing. Petr Marada
Identification number: 11847
University e-mail: petr.marada [at] mendelu.cz
 

          Projects
     
Publications
     
     

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.Project titleSupervisorTypeOfficial rolesSinceUntil
1
 Agro environmental business focused on the development of non-production functions of agricultural landscapes
OP
supervisor
10/03/2007
10/03/2012
2
 Establishment of biocorridors in area "Dlouhé čtvrtě" in cadastre Šardice
P. MaradaOPsupervisor10/14/200911/30/2011
3
 Kvantifikace a modelování posunu půdních částic zpracováním půdy a výmolnou erozí v rámci hodnocení celkové ztráty půdy na intenzivně zemědělsky využívaných pozemcíchP. Marada
NAZV
supervisor
04/01/201512/31/2018
4 Ochrana půdy formou optimalizace prostorových a funkčních parametrů prvků krajinné struktury v pozemkových úpravách
NAZV
supervisor
04/01/2016
12/31/2018
5
 Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení
P. Marada
NAZV
supervisor
04/01/2015
12/31/2018
6
 The consulting centre at MZLU in Brno
NPV II
člen řešitelského týmu07/01/2006
7
 The functional tasks of the Ministry of Agriculture of contract work no 2/IPPC/2006
supervisor
04/30/200609/30/2006

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected