Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dr. Ing. Petr Marada
Identification number: 11847
University e-mail: petr.marada [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project titleSupervisorTypeOfficial rolesSinceUntil
1 Agro environmental business focused on the development of non-production functions of agricultural landscapesP. MaradaOPsupervisor10/03/200710/03/2012
2 Establishment of biocorridors in area "Dlouhé čtvrtě" in cadastre ŠardiceP. MaradaOPsupervisor10/14/200911/30/2011
3 Kvantifikace a modelování posunu půdních částic zpracováním půdy a výmolnou erozí v rámci hodnocení celkové ztráty půdy na intenzivně zemědělsky využívaných pozemcíchP. MaradaNAZVsupervisor04/01/201512/31/2018
4 Ochrana půdy formou optimalizace prostorových a funkčních parametrů prvků krajinné struktury v pozemkových úpraváchP. MaradaNAZVsupervisor04/01/201612/31/2018
5 Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešeníP. MaradaNAZVsupervisor04/01/201512/31/2018
6 The consulting centre at MZLU in BrnoZ. HavlíčekNPV IIčlen řešitelského týmu07/01/2006
7 The functional tasks of the Ministry of Agriculture of contract work no 2/IPPC/2006P. Maradasupervisor04/30/200609/30/2006

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:acceptedcompletedin preparationin progresssubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected