Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.
Identification number: 11741
 
Academic staff - university professor - Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
Head of department - Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
 

     Lesson     Projects
     
Publications
     
     
     

Limit to:
year of start: year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project titleSupervisorType
Official roles
Since
Until
1
 Determinace patogena způsobujícího listovou skvrnitost na světlici barvířské (Carthamus tinctorius L.) pomocí klasických metod a metodou PCR a testování jeho virulence pro hostitelské rostliny
R. PokornýIGA
supervisor
03/01/201103/01/2011
2
 Determinace přirozené rezistence stávajících odrůd pekingského zelí k patogenu Leptosphaeria maculans.
IGA
supervisor
03/01/2009
11/30/2009
3 Diagnostics methods for plant healt careR. PokornýFRVŠ
řešitel
02/01/200912/31/2009
4
 Inovace předmětů vytvořením multimediální učební pomůcky a zavedením patometerické metody do výukyFRVŠ
supervisor
02/01/201012/31/2010
5 Introduction of new traits for improvement of quality and stability of production of selected leguminous fodder plants by hybridisation methodsNAZV
supervisor
01/01/2004
12/31/2008
6
 Mikroklima vybraných porostních stanovišť polních plodin
IGA
supervisor
03/01/2009
02/28/2010
7
 Molecular diagnosis of Bean yellow mosaic virus (BYMV) in gladiolus
IGAgarant
01/01/2008
12/31/2008
8
 Multimedial lecture room for diagnostics of plant harmful agentsFRVŠ
hlavní řešitel
01/01/2006
12/31/2006
9
 New breeding lines of winter wheat for a more efficient use of inputs and with higher stress resistance
T. StředaNAZV
člen řešitelského týmu
04/01/2015
12/31/2018
10
 New technological processes in organic agriculture on arable land to acquire quality available for food and feed processing.
B. ProcházkováNAZV
další řešitel
03/01/200512/31/2009
11
NAZV
řešitel
01/01/2013
12/31/2017
12 Ověření a zavedení systému prognózy fomové hniloby - rakoviny stonku řepky (Leptosphaeria maculans) v řepce olejce na základě hodnocení koncentrace výskytu askospor v ovzduší a na základě hodnocení průběhu počasí v ČRNAZVřešitel01/01/2008
12/31/2012
13 Phytopathology and entomology for Socrates programme students
FRVŠ
další řešitel
01/01/2008
12/31/2008
14
NAZV
další řešitel
04/01/2004
12/31/2008
15 The incidence of viral pathogens of gladiolus, iris and tulips in the Czech RepublicG. S. Duraisamy
IGA
garant
03/01/200712/31/2007
16
 Virulence různých kmenů Colletotrichum acutatum pro vybrané hostiteleR. PokornýIGA
supervisor
03/01/2010
12/31/2010

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excludednot defended
rejected