Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.
Identifikační číslo: 11741
Univerzitní e-mail: radovan.pokorny [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.AZPicvAutor: Bc. Milan Andrýsek
Vliv zinku z digestátu na růst a vývoj kukuřice na osivo
květen 2019prohlížet
2.AZPicvAutor: Ing. Karel Angelis
Vztah mezi vektory a virovými patogeny brambor
květen 2013prohlížet
3.ADPAutor: Ing. Kateřina Bagarová, Ph.D.
Vliv počtu ošetření přípravkem Alginuere na napadení jabloní patogenem Venturia inaequalis
duben 2013prohlížet
4.AZPzsAutor: Álvaro Bayo Domínguez
Pathogens of cereals from the Fusarium spp. genus
květen 2010prohlížet
5.AZPicvAutor: Bc. Ing. Dana Bednaříková, Ph.D.
Monitoring menšinových použití přípravků na ochranu rostlin
květen 2015prohlížet
6.AZPicvAutor: Ing. David Beneš
Epidemiologie fytoplazmy evropské žloutenky peckovin v produkčních sadech rodu Prunus
květen 2013prohlížet
7.ABPAutor: Bc. Ing. Lenka Blažková
Ochrana proti patogenům obilnin v ekologickém systému hospodaření
duben 2007prohlížet
8.ADPAutor: Bc. Ing. Lenka Blažková
Vliv vybraných faktorů na napadení obilnin patogeny při ekologickém systému hospodaření
duben 2009prohlížet
9.AZPicvAutor: Ing. Petr Boleloucký
Epidemiologie viru šarky švestky v produkčním sadech rodu Prunus
květen 2013prohlížet
10.ADPAutor: Ing. Kamil Brozda
Účinnost různých fungicidních programů proti patogenu Taphrina deformans na broskvoních
duben 2010prohlížet
11.ADPAutor: Ing. Vendula Břenková
Možnosti snížení výskytu patogenů rodu Fusarium v obilninách a kukuřici
duben 2015prohlížet
12.ABPAutor: Ing. Vendula Břenková
Vliv vybraných faktorů na výskyt listových patogenů pšenice
duben 2013prohlížet
13.ADPAutor: Ing. Zuzana Buďová
Odrůdová rezistence luskovin a pícnin vůči virovým patogenům
duben 2009prohlížet
14.ABPAutor: Ing. Zuzana Buďová
Rezistence luskovin a pícnin vůči virovým patogenům
duben 2007prohlížet
15.ABPAutor: Ing. Zuzana Buriánková
Rezistence hrachu k virovým patogenům
duben 2013prohlížet
16.NBPAutor: Ing. Zuzana Buriánková
Rezistence luskovin k virovým patogenům
duben 2012prohlížet
17.ADPAutor: Ing. Zuzana Buriánková
Virové patogeny hrachu a jejich přenos semenem
duben 2015prohlížet
18.AZPicvAutor: Ing. Jana Čítková
Epidemiologie Sclerotinia sclerotiorum a její rozšíření v Jihočeském kraji
květen 2017prohlížet
19.ADisPAutor: Ing. Jitka Dejmalová, Ph.D.
Náchylnost odrůd bramboru k patogenům Streptomyces scabiei, Thanatephorus cucumeris a Helminthosporium solani způsobujícím choroby hlíz
květen 2011prohlížet
20.ADPAutor: Ing. Vítězslav Dostál, Ph.D.
Listové skvrnitosti pšenice ozimé a možnosti ochrany.
duben 2006prohlížet
21.ADPAutor: Ing. Hana Drexlerová
Studium obsahu vybraných mykotoxinů v zrně ozimé pšenice
duben 2006prohlížet
22.ADisPAutor: Ganesh Selvaraj Duraisamy, Ph.D., MSc
Virus pathogens on gladiolus, iris and tulips
červen 2009prohlížet
23.ADPAutor: Ing. Alexandra Filipi
Vliv mikroklimatu v porostech ozimé pšenice na výskyt houbových patogenů.
duben 2012prohlížet
24.ADPAutor: Ing. Irena Galiová
Hodnocení odrůdové odolnosti kukuřice vůči některým patogenům
duben 2009prohlížet
25.ADPAutor: Ing. Tomáš Habr
Vliv agrotechnických faktorů na vývoj patogenů obilovin
duben 2007prohlížet
26.ABPAutor: Ing. Alena Haraštová
Vliv teploty půdy na vývojová stádia vybraných patogenů pšenice
duben 2014prohlížet
27.ADPAutor: Ing. Alena Haraštová
Vztahy mezi vývojem počasí, porostním mikroklimatem pšenice ozimé a napadením důležitými patogeny
duben 2016prohlížet
28.AZPicvAutor: Ing. Bohumil Hejný
Ochrana rostlin v systémech ekologického zemědělství
květen 2017prohlížet
29.NBPAutor: Boris Hladil
Rezistence pšenice k patogenům rodu Fusarium spp.
duben 2011prohlížet
30.RBPAutor: Kateřina Hlaváčová
Výskyt patogenů řepky olejné v Olomouckém kraji
duben 2020prohlížet
31.ADisPAutor: Ing. Věra Holleinová, Ph.D.
Diagnostika virových patogenů révy a uplatnění ozdravovacích metod na vybraných odrůdách v udržovacím šlechtění révy v České republice
červen 2006prohlížet
32.AZPicvAutor: Ing. Jitka Hrabovská
Vývoj legislativy pro povolování přípravků na ochranu rostlin
květen 2017prohlížet
33.AZPicvAutor: Ing. Michal Chlubný
Účinnost fungicidů proti plísni bramborové v průběhu několikaletého období
květen 2008prohlížet
34.ADPAutor: Ing. Kristýna Janíčková
Výskyt a škodlivost virových patogenů luskovin a pícnin
duben 2007prohlížet
35.ADisPAutor: Ing. Barbora Jílková, Ph.D.
Patogeny světlice barvířské se zaměřením na houbového patogena Colletotrichum acutatum
září 2012prohlížet
36.ADPAutor: Ing. Marian Jurečka
Ochrana řepky olejky proti nejdůležitějším chorobám (škůdcům)
květen 2005prohlížet
37.ABPAutor: Ing. Lenka Jurnečková
Mikroflóra zrna pšenice pěstované v různých agroekologických podmínkách
duben 2008prohlížet
38.ADPAutor: Ing. Lenka Jurnečková
Vliv vybraných faktorů na výskyt patogenů pšenice v ekologickém systému hospodaření
duben 2010prohlížet
39.ADPAutor: Ing. Michal Katrňák
Vliv dávky přípravku Alginuere na napadení jabloní patogenem Venturia inaequalis
duben 2013prohlížet
40.AZPicvAutor: Ing. Jarmila Klabanová
Průzkum výskytu viróz na obilninách v ZD Veselan-Veselí nad Moravou
květen 2008prohlížet
41.AZPicvAutor: Ing. Táňa Klailová
Cryphonectria parasitica na rodech Castanea spp. a Quercus spp.
květen 2010prohlížet
42.ABPAutor: Ing. Ondřej Klap
Choroby brambor a ochrana proti nim
duben 2006prohlížet
43.ADPAutor: Ing. Ondřej Klap
Zhodnocení účinnosti registrovaných fungicidů proti plísni bramboru
duben 2008prohlížet
44.ABPAutor: Ing. Martin Kmoch, Ph.D.
Houbové choroby brambor
duben 2006prohlížet
45.ADPAutor: Ing. Martin Kmoch, Ph.D.
Účinnost různých fungicidních programů proti plísni bramboru u vybraných odrůd
duben 2008prohlížet
46.ADPAutor: Ing. Michal Knauer
Citlivost populací Botrytis cinerea k vybraným fungicidům
duben 2011prohlížet
47.AZPicvAutor: Ing. Vilém Koutník, CSc.
Legislativa ve vztahu k přípravkům na ochranu rostlin a kvalitě produkce
květen 2019prohlížet
48.ADPAutor: Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D.
Imunologická a molekulární diagnostika viru svinutky bramboru
duben 2008prohlížet
49.ADisPAutor: Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D.
Mikroklima porostu řepky a pšenice
květen 2011prohlížet
50.ABPAutor: Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D.
Virové a bakteriální choroby brambor
duben 2006prohlížet
51.NDisPAutor: Ing. Lukáš Kreuz
Detekce genů rezistence vůči významným patogenům bramboru
září 2012prohlížet
52.AZPicvAutor: Ing. Petr Kroutil, Ph.D.
Choroby pšenice ozimé pěstované po různých předplodinách
květen 2008prohlížet
53.ABPAutor: Ing. Veronika Křenková
Choroby trávníků
červenec 2005prohlížet
54.AZPicvAutor: Ing. Marta Kulhavá
Výskyt snětí rodu Tilletia v jihomoravské oblasti
květen 2008prohlížet
55.AZPicvAutor: Ing. Michal Kurka
Fytoplazma proliferace jabloně
květen 2013prohlížet
56.ABPAutor: Ing. Jana Kutálková
Patogeny řepky olejky a ochrana vůči nim
duben 2011prohlížet
57.PDisPAutor: Ing. Jana Kutálková
Vliv mikroklimatu porostu a půdy na rozvoj patogenů řepky olejné
září 2016prohlížet
58.ADPAutor: Ing. Jana Kutálková
Vývoj napadení porostů řepky významnými patogeny v České republice
duben 2013prohlížet
59.RBPAutor: Ilona Kužílková
Vliv odrůdové odolnosti na výskyt patogenů pšenice
duben 2021prohlížet
60.AZPicvAutor: Ing. Eva Langerová
Hodnocení teploty půdy a vzduchu v porostu řepky olejné
květen 2013prohlížet
61.ADPAutor: Ing. Lenka Levínská
Fungicidní účinky látek přírodního původu na patogeny z rodu Colletotrichum
duben 2012prohlížet
62.ADisPAutor: Ing. Hana Lindušková, Ph.D.
Analýza obsahu mykotoxinů v objemných krmivech
červen 2007prohlížet
63.AZPicvAutor: Ing. Libuše Májková
Možnosti stanovení optimálního termínu ošetření cukrovky proti cerkosporové skvrnitosti řepy (Cercospora beticola)
květen 2008prohlížet
64.ADPAutor: Ing. Ondřej Malíček
Odolnost luskovin vůči vybraným virovým patogenům
duben 2014prohlížet
65.RDPAutor: Bc. Tereza Málková
Stanovení velikostních frakcí v jarním ječmeni pro sladovnické účely
duben 2021prohlížet
66.NDisPAutor: Ing. Mgr. Jitka Marečková
Vliv voskové vrstvy na listech máku na fytotoxicitu pesticidů
září 2013prohlížet
67.ABPAutor: Ing. Pavel Mikšíček
Vliv agrotechnických faktorů na výskyt patogenů zrna pšenice
duben 2009prohlížet
68.ADPAutor: Ing. Pavel Mikšíček
Vliv vybraných agrotechnických faktorů na výskyt patogenů přenosných semeny pšenice
duben 2011prohlížet
69.NBPAutor: Ing. Pavel Mikšíček
Výskyt patogenů přenosných osivem pšenice v provozních podmínkách
duben 2008prohlížet
70.RBPAutor: Kristýna Mokrá
Ochrana rajčat ve skleníkových a polních podmínkách
duben 2021prohlížet
71.AZPicvAutor: Mgr. Bohumil Musil
Systém kontroly používání přípravků na ochranu rostlin subjekty v České republice
květen 2015prohlížet
72.ABPAutor: Ing. Ludmila Musilová, Ph.D.
Patogenita druhů rodu Fusarium pro vojtěšku setou
duben 2008prohlížet
73.ADPAutor: Ing. Václava Musilová
Odolnost vojtěšky seté k houbovým chorobám
duben 2006prohlížet
74.RDisPAutor: Ing. Aneta Nečasová
Rezistence nosatců (Curculionidae) škodících na polních plodinách k vybraným účinným látkám insekticidů
září 2021prohlížet
75.ADPAutor: Ing. Aneta Nečasová
Vliv vlhkosti vzduchu a půdy na rozvoj vybraných patogenů řepky
duben 2017prohlížet
76.AZPicvAutor: RNDr. Věra Němcová
Systém postregistrační kontroly přípravků na ochranu rostlin v České republice
květen 2015prohlížet
77.RBPAutor: Kateřina Netopilová
Vývoj napadení patogeny ječmene v malém zemědělském podniku
duben 2020prohlížet
78.ABPAutor: Ing. Marie Orságová
Choroby jetele lučního způsobované virovými patogeny a fytoplazmami
duben 2010prohlížet
79.ADPAutor: Ing. Marie Orságová
Výskyt virových patogenů na jeteli lučním
duben 2012prohlížet
80.ADisPAutor: Ing. Eva Plachká, Ph.D.
Ochrana řepky olejky ozimé proti fomové hnilobě brukvovitých a bílé hnilobě řepky
červen 2008prohlížet
81.ADPAutor: Ing. Martina Polčáková
Výskyt virových patogenů v odrůdách Gladiolus spp.
duben 2009prohlížet
82.ADPAutor: Ing. Lukáš Posák
Odolnost vybraných odrůd révy vinné k patogenům a abiotickým stresům
duben 2013prohlížet
83.AZPicvAutor: Ing. Marta Ptáčková
Reakce odrůd révy vinné na infekci patogenem Plasmopara viticola
květen 2010prohlížet
84.ADPAutor: Ing. Milica Raco
Resistance of Zymoseptoria tritici populations to some active ingredients of fungicides
duben 2018prohlížet
85.ADPAutor: Bc. Ing. Marie Rašková
Integrovaná ochrana pekingského zelí
duben 2010prohlížet
86.RDPAutor: Bc. Kateřina Rizovská
Výskyt viru žloutenky vodnice v porostech ozimé řepky a jeho molekulární charakterizace
duben 2019prohlížet
87.AZPicvAutor: Ing. Tomáš Roubal, Ph.D.
Výskyt a šíření Plasmodiophora brassicae na řepce ozimé ve vybraných podnicích v okrese Opava
květen 2015prohlížet
88.ADPAutor: Ing. Vít Řičica
Vliv různých způsobů agrotechniky na výskyt významných patogenů révy vinné
duben 2010prohlížet
89.NDisPAutor: Ing. Vít Řičica
Vliv různých způsobů pěstování na výskyt hospodářsky významných patogenů révy vinné
září 2013prohlížet
90.RBPAutor: Andrej Schindler
Výskyt patogenů pšenice ozimé v Moravskoslezském kraji
duben 2021prohlížet
91.NBPAutor: Jana Sikorová
Výskyt patogenů pšenice v okrese Frýdek-Místek v letech 2011-2017
duben 2020prohlížet
92.ADPAutor: Ing. Lucie Skaličková
Virulence bakteriálních patogenů sóje luštinaté
duben 2008prohlížet
93.AZPicvAutor: Mgr. Michal Slanina
Legislativa v oblasti regulace škodlivých organismů
květen 2015prohlížet
94.NBPAutor: David Slavíček
Patogeny sóje luštinaté
duben 2009prohlížet
95.ADPAutor: Ing. Petra Stejskalová
Vliv některých agrotechnických faktorů na výskyt listových a klasových patogenů pšenice
duben 2009prohlížet
96.ABPAutor: Ing. Petra Stejskalová
Vliv různých agrotechnických faktorů na rozvoj listových a klasových chorob pšenice
duben 2007prohlížet
97.ADPAutor: Ing. Lukáš Stošek
Vliv mikroklimatu a půdních vlastností na výskyt listových patogenů ječmene v zemědělském podniku
duben 2016prohlížet
98.ABPAutor: Ing. Lukáš Stošek
Vliv vybraných faktorů na výskyt listových patogenů ječmene
duben 2013prohlížet
99.ADPAutor: Ing. Kateřina Surá
Citlivost populací hub z rodu Colletotrichum k vybraným fungicidům
duben 2012prohlížet
100.ADPAutor: Ing. Ilona Šedá
Vývoj napadení porostů ozimé pšenice významnými patogeny v České republice
duben 2013prohlížet
101.RZPicvAutor: Ing. Vítězslav Škoda
Výskyt Leptosphaeria maculans v okrese Třebíč v letech 2011-2017
květen 2019prohlížet
102.RBPAutor: Dominik Špaček
Výskyt patogenů lilku bramboru v kraji Vysočina v letech 2016-2020
duben 2021prohlížet
103.ADPAutor: Ing. Lenka Švédová
Ochrana proti padlí a peronospoře chmele
duben 2006prohlížet
104.ADPAutor: Ing. Ivo Tobiáš
Ochrana ječmene jarního proti padlí travnímu
duben 2005prohlížet
105.ADPAutor: Ing. Miloš Trifković
Metody stanovení mykotoxinů v obilninách
duben 2018prohlížet
106.AZPicvAutor: Ing. Miroslav Vanderka
Přínosy a rizika pěstování geneticky modifikovaných organismů v ochraně rostlin
květen 2013prohlížet
107.ADPAutor: Ing. Libor Vašina
Padlí travní na ječmeni jarním a možnosti chemické ochrany
duben 2005prohlížet
108.ADPAutor: Ing. Matej Veselovský
Ochrana proti Moniliniové spále na peckovinách s využitím přípravků vhodných pro ekologické zemědělství
duben 2013prohlížet
109.ADPAutor: Ing. Lukáš Vícha
Rezistence druhů z rodu Trifolium k viru žluté mozaiky fazolu
duben 2010prohlížet
110.ABPAutor: Ing. Lukáš Vícha
Rezistence jetelovin k virovým patogenům
duben 2008prohlížet
111.AZPicvAutor: Ing. Eva Vlková
Výskyt snětí v klasech na území České republiky
květen 2008prohlížet
112.ADPAutor: Ing. Kateřina Vorlíčková
Hodnocení napadení Bt kukuřice patogeny rodu Fusarium spp.
duben 2010prohlížet
113.ADPAutor: Ing. Jiří Zela
Mykózy cukrovky a ochrana proti nim
duben 2005prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
PZávěrečná práce je odevzdána
RZávěrečná práce je rozpracována