Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
Identifikačné číslo: 11693
Univerzitný e-mail: tomas.foltynek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav informatiky (PEF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty
     
     
Záverečná práca
     
Projekty
     
Publikácie     Stáže     Orgány     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Metodika využití eLearningových technologií ve vzdělávacím procesu
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Oponent 1:prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.
Oponent 2:
doc. RNDr. František Koliba, CSc.
Oponent 3:
doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Metodika využití eLearningových technologií ve vzdělávacím procesu
Abstrakt:
Informační a komunikační technologie zaplavují stále více oblastí lidské činnosti a rychlým tempem pronikají i do vzdělávacích procesů. Využití ICT ve vzdělávání může mít mnoho podob. Aby byly tyto technologie účelné a užitečné, je třeba se při jejich využívání držet určitých metodických zásad. Tato práce shrnuje metodiku využití eLearningových technologií ve vzdělávacím procesu s důrazem na problematiku ověřování znalostí. Kapitola věnovaná metodologickým východiskům práce shrnuje současné poznatky didaktiky a pedagogiky, které se týkají využití informačních technologií. Následující kapitola rozebírá metodické zásady, které je třeba dodržovat v různých situacích vzdělávacího procesu, aby byly e-technologie využity co nejlépe. Autor navrhuje nové metody a postupy, jejichž realizace není bez ICT myslitelná. Pátá kapitola je věnována didaktickým testům realizovaným s pomocí počítačů. Jsou v ní shrnuty zásady tvorby, standardizace, realizace, skórování a následného využití výsledků testu. Autor přináší nový pohled na problematiku skórování testových položek, tuto problematiku zobecňuje a ukazuje, že dosud používané metody jsou pouze instancemi tohoto zobecnění. Poslední kapitola srovnává využití eLearningu v ČR a v zahraničí a popisuje možnosti využití eLearningových technologií mimo edukační oblast, především v marketingu a agroporadenství. Jako celek práce přispívá k výměně zkušeností s výukou podporovanou či řízenou informačními technologiemi, rozšiřuje pojetí didaktických testů a může být cenným pomocníkem pro ty, kdo se rozhodnou ICT introdukovat do vzdělávacího procesu.
Kľúčové slová:
metodika, eLearning, vzdělávací proces, didaktický test, počítačem podporovaná výuka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta M. MišovičPosudok oponenta F. KolibaPosudok oponenta J. Mikulecká

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc..