Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
Identifikační číslo: 11693
Univerzitní e-mail: tomas.foltynek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav informatiky (PEF)
 

Kontakty     Výuka
     
Závěrečná práce
     
     
Publikace     Stáže
     
     Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Metodika využití eLearningových technologií ve vzdělávacím procesu
Autor:
Pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Oponent 1:prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.
Oponent 2:
doc. RNDr. František Koliba, CSc.
Oponent 3:
doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Metodika využití eLearningových technologií ve vzdělávacím procesu
Abstrakt:Informační a komunikační technologie zaplavují stále více oblastí lidské činnosti a rychlým tempem pronikají i do vzdělávacích procesů. Využití ICT ve vzdělávání může mít mnoho podob. Aby byly tyto technologie účelné a užitečné, je třeba se při jejich využívání držet určitých metodických zásad. Tato práce shrnuje metodiku využití eLearningových technologií ve vzdělávacím procesu s důrazem na problematiku ověřování znalostí. Kapitola věnovaná metodologickým východiskům práce shrnuje současné poznatky didaktiky a pedagogiky, které se týkají využití informačních technologií. Následující kapitola rozebírá metodické zásady, které je třeba dodržovat v různých situacích vzdělávacího procesu, aby byly e-technologie využity co nejlépe. Autor navrhuje nové metody a postupy, jejichž realizace není bez ICT myslitelná. Pátá kapitola je věnována didaktickým testům realizovaným s pomocí počítačů. Jsou v ní shrnuty zásady tvorby, standardizace, realizace, skórování a následného využití výsledků testu. Autor přináší nový pohled na problematiku skórování testových položek, tuto problematiku zobecňuje a ukazuje, že dosud používané metody jsou pouze instancemi tohoto zobecnění. Poslední kapitola srovnává využití eLearningu v ČR a v zahraničí a popisuje možnosti využití eLearningových technologií mimo edukační oblast, především v marketingu a agroporadenství. Jako celek práce přispívá k výměně zkušeností s výukou podporovanou či řízenou informačními technologiemi, rozšiřuje pojetí didaktických testů a může být cenným pomocníkem pro ty, kdo se rozhodnou ICT introdukovat do vzdělávacího procesu.
Klíčová slova:
metodika, eLearning, vzdělávací proces, didaktický test, počítačem podporovaná výuka

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Posudek oponenta J. Mikulecká

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc..