Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Pavel Knot, Ph.D.
Identification number: 11164
University e-mail: pavel.knot [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
 
External Teacher - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project titleSupervisorTypeOfficial rolesSinceUntil
1 Infiltrační a lyzimetrická měření u travních porostůP. KnotFRVŠsupervisor01/01/200404/01/2005
2 Opatření k udržení kulturní krajiny v podhorských oblastechP. KnotAKTIONsupervisor07/01/201006/30/2011
3 Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republiceF. HraběNAZVřešitel01/01/200812/31/2012
4 Vliv mulčování na půdní vlastnosti a kvalitu travního porostuP. KnotIGAsupervisor03/01/201202/06/2013

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:acceptedcompletedin preparationin progresssubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected