Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.
Identification number: 10936
University e-mail: jiri.votava [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Libor Ampapa
Upínání obrobků u třískového obrábění
April 2016Displaying the final thesis
2.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jan Barták
Využití tavného svařování pro výrobu nízkotlakých nádob
April 2020Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petr Bartošek
Využití bodového svařování ve strojírenském průmyslu
May 2013Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Miroslav Beneš
Závislost drsnosti povrchu na zvolené technologii dělení materiálu
April 2012Displaying the final thesis
5.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Milan Bilíček
Využití vodouředitelných antikorozních systémů pro výrobu duplexní ochrany kovů
April 2021Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Bílík
Využití plastů v automobilovém průmyslu
April 2013Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Burian
Nekonvenční způsoby obrábění strojních součástí
April 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis is in progressBTWritten by (author): František Cienciala
Metalurgické pochody při výrobě slitin železa
April 2020Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zbyněk Čechal
Konstrukce lisovacích nástrojů pro stříhání výlisků z plechu
April 2016Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Oldřich Černý
Antikorozní ochrana svarů u konstrukčních materiálů
April 2016Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Oldřich Černý
Využití metody svařování v ochranné atmosféře aktivního plynu ve strojírenské praxi
April 2014Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Čupa
Vliv tepelného zpracování na mechanické vlastnosti oceli
April 2015Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Daněk
Využití kompozitních materiálů v automobilovém průmyslu
April 2011Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Daněk
Vznik korozního makročlánku u rozebíratelných i nerozebíratelných spojů
May 2019Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Dočekal
Analýza výroby odlitků ze slitin hliníku odlévaných do kokil
April 2017Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Dočekal
Výroba odlitků ze slitin hliníku odlévaných do kovových forem sklopným litím
April 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petr Doskočil
Tepelné zpracování oceli
May 2010Displaying the final thesis
18.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Martin Dřevojan
Technologické postupy tvorby ochranných povlaků
April 2012Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Eberhard
Využití metod tavného svařování při výrobě automobilových karosérií
April 2018Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michael Fischer
Konstrukce číslicově řízených obráběcích strojů
April 2015Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavel Fuk
Možnosti třískového obrábění pro výrobu strojních součástí
April 2019Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Gracias
Kontrola rozměrů ve strojírenské praxi
April 2012Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Hartman
Analýza svarových spojů korozivzdorné oceli s běžnou uhlíkovou ocelí
April 2016Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Hartman
Svařování hliníkových slitin wolframovou elektrodou
April 2014Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Havelka
Mechanická a korozní degradace tepelně zpracovaného zinkového povlaku
April 2012Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Havelka
Tepelné zpracování litin
May 2010Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Havránek
Antikorozní ochrana ocelových konstrukcí
April 2015Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Samuel Hejzlar
Aplikace technických materiálů a tvrdokovů u štípacích břitů na přírodní kámen
April 2017Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petr Hlaváček
Svařování neželezných kovů
April 2013Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Hrabčík
Degradační procesy elastomerů
April 2017Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Hrabčík
Charakteristika a metody tavného svařování
April 2015Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Hrubý
Renovace poškozených závitových spojů
April 2011Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Chovanec
Porovnání organických antikorozních nátěrových systémů
April 2017Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vojtěch Jarolím
Vliv korozního prostředí na pasivační schopnost poškozené zinkové vrstvy
April 2011Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jiří Jelínek
Využití strojírenských technologií v automobilovém průmyslu
April 2013Displaying the final thesis
36.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jan Kalenda
Anorganické systémy v oblasti antikorozní ochrany kovových povrchů
April 2020Displaying the final thesis
37.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Tomáš Kameník
Antikorozní systémy tepelně namáhaných strojních součástí
April 2021Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Kameník
Využití tavného svařování obalenou i netavící se elektrodou
April 2019Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Luboš Kerber
Konstrukce počítačem řízených obráběcích strojů
April 2014Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Luboš Kerber
Korozní degradace kovových materiálů
April 2016Displaying the final thesis
41.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Kryštof Kohout
Antikorozní ochrana dopravních prostředků
April 2020Displaying the final thesis
42.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jan Kolman
Vliv technologie obrábění na drsnost povrchu součásti
April 2013Displaying the final thesis
43.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Martin Konečný
Aplikace organických nátěrových systémů
April 2020Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jiří Kopáč
Přesné dělení technických materiálů ve strojírenství
April 2013Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Josef Kopeček
Svařování litin
May 2010Displaying the final thesis
46.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Josef Kopeček
Využití tekutých kovů v oblasti renovací strojních součástí
April 2012Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavel Kopr
Programování CNC strojů
April 2013Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Korbička
Technologie výroby termoplastů
April 2014Displaying the final thesis
49.Final thesis is in progressBTWritten by (author): David Kotál
Využití odlitků v oblasti přesného strojírenství
April 2021Displaying the final thesis
50.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Marek Kotulán
Systémy antikorozní ochrany určené pro automobilový průmysl
April 2017Displaying the final thesis
51.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Daniel Krejčíř
Povlakování řezných nástrojů určených pro třískové obrábění
April 2021Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petr Kříž
Využití a rozdělení CNC obráběcích strojů
April 2011Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Kubík
Degradační procesy u strojů pro zpracování půdy
April 2015Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Kubík
Materiály používané na řezné nástroje v oblasti třískového obrábění
April 2013Displaying the final thesis
55.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Tomáš Kubín
Využití duroplastů a elastomerů ve strojírenství
April 2016Displaying the final thesis
56.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): David Kuráň
Technologické postupy při výrobě motocyklů
April 2014Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. David Lacina
Zajištění kvality při zavádění nového výrobku do sériové výroby
April 2014Displaying the final thesis
58.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jiří Malach
Technologické procesy výroby odlitků ze šedé litiny
April 2018Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Mareček
Návrh antikorozní ochrany u strojů pro aplikaci hnojiv v zemědělství
April 2015Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Mareček
Technologické parametry výroby ozubených kol
April 2013Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondřej Marvánek
Svařování ocelí metodou MIG/MAG
May 2010Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondřej Marvánek
Systémy korozní ochrany svarových spojů konstrukčních materiálů
April 2012Displaying the final thesis
63.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jiří Matoušek
Nekonvenční způsoby dělení materiálu ve strojírenské praxi
April 2011Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Aleš Mazal
Dokončovací metody obrábění
April 2014Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. David Mrázek
Korekce nástroje a jeho trvanlivost u třískového obrábění
April 2013Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavel Musil
Výroba forem pomocí počítačem řízených obráběcích strojů
April 2018Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Nejedlý
Využití metalografie ve strojírenství
April 2016Displaying the final thesis
68.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Petr Němec
Koncepce elektrického zařízení svařovacích agregátů
April 2014Displaying the final thesis
69.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Martina Novotná, DiS.
Využití strojních pásových pil pro dělení technických materiálů
May 2020Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jiří Novotný
Vliv geometrie řezného nástroje na drsnost obrobeného povrchu
May 2010Displaying the final thesis
71.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lukáš Onderek
Technologické parametry vstřikování elastomerů do forem
April 2013Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Oral
Technologie bodového svařování
April 2014Displaying the final thesis
73.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jiří Patloka
Ložiska v konstrukci rychloběžných strojů
April 2019Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdeněk Pavlík
Technologické metody svařování hliníku a jeho slitin
April 2014Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zdeněk Pavlík
Tvářecí technologie ve strojírenské praxi
April 2012Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniel Pavlů
Možnosti upnutí strojní součásti v technologickém procesu frézování
April 2018Displaying the final thesis
77.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Matouš Pecina
Antikorozní ochrana podvozků a rámů v automobilovém průmyslu
April 2018Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Pernica
Využití kompozitních materiálů a lehkých slitin pro výrobu rámů jízdních kol
April 2017Displaying the final thesis
79.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Pavel Pichl
Technologie výroby senzorů pro automobilový průmysl
April 2021Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Piták
Funkční jednotky počítačem řízených obráběcích strojů
April 2014Displaying the final thesis
81.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Michal Plaček
Technologie pro výroba součásti z těžko obrobitelných materiálů
April 2014Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Pluháček
Technické značení ocelí a litin ve strojírenské praxi
April 2013Displaying the final thesis
83.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ondřej Pokorný
Výroba a využití ložisek v technické praxi
April 2013Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Radim Preuss
Úprava povrchu před aplikací antikorozní ochrany
April 2018Displaying the final thesis
85.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Pavel Procházka
Antikorozní ochrana podvozku automobilů
April 2021Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Ráček
Korozní odolnost šroubů s povrchovou ochranou
April 2011Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petr Řezáč
Druhy závitů ve strojírenské praxi
April 2011Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vít Smejkal
Obrábění těžkoobrobitelných a korozivzdorných slitin
April 2019Displaying the final thesis
89.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Vít Smejkal
Vliv geometrie nástroje a řezných podmínek na výslednou drsnost povrchu při frézování
April 2021Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Smíšek
Technologické postupy vrtání ve strojírenské praxi
April 2019Displaying the final thesis
91.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lukáš Sova
Výroba odlitků z šedé litiny v elektrických pecích
April 2015Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Starý
Svařování korozivzdorných ocelí a slitin
May 2010Displaying the final thesis
93.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Dominik Straka
Využití zinkových povlaků pro antikorozní ochranu ocelových součástí
April 2020Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zdeněk Šlajs
Stroje pro vysokorychlostní obrábění
April 2019Displaying the final thesis
95.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Radim Šmak
Hodnocení průběhu fázových transformací slitin
September 2023Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Karel Špiřík
Volba řezných podmínek v závislosti na drsnosti povrchu a přilnavosti nátěrových systémů
April 2011Displaying the final thesis
97.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Vojtěch Šťastný
Minimalizace abrazivního opotřebení u strojů pro zpracování půdy
April 2021Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vojtěch Šťastný
Vliv uhlíku na tepelné zpracování ocelových součástí
April 2019Displaying the final thesis
99.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Petr Švancara
Moderní trendy v oblasti obrábění kovů
April 2011Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. David Tejkal
Technologie svařování ocelových konstrukcí a potrubí
May 2017Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. David Tejkal
Využití tavného svařování pro výrobu nerozebíratelných spojů u ocelových potrubí
May 2019Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Tichý
Zpracování ocelových plechů pomocí počítačem řízených strojů
April 2017Displaying the final thesis
103.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Marek Troščák
Antikorozní ochrana ocelových plechů
April 2013Displaying the final thesis
104.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jiří Valík
Třískové obrábění rovinných a tvarových ploch ve strojírenské výrobě
April 2020Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Vaňátko
Výrobní cyklus strojní součásti v technické praxi
April 2013Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Vancl
Technologie výroby a využití svarových spojů ve strojírenské výrobě
April 2017Displaying the final thesis
107.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jakub Vancl
Využití tvrdokovových návarů pro minimalizaci abrazivního opotřebení
April 2020Displaying the final thesis
108.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): David Večeřa
Svařování obalenou elektrodou
April 2014Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Vermouzek
Renovace plastových součástí svařováním
May 2010Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vladimír Vích
Metody renovace závitových spojů zatížených statickým i dynamickým namáháním
April 2017Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondřej Vlček
Výroba odlitků ze slitin hliníku
April 2015Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondřej Vlček
Výroba odlitků z neželezných kovů
April 2013Displaying the final thesis
113.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Pavel Vrzal
Svařování hliníku a jeho slitin
May 2010Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Josef Vyškovský
Antikorozní ochrana ocelových součástí pomocí kovových povlaků
April 2019Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Josef Vyškovský
Optické systémy využívané v technické praxi
April 2017Displaying the final thesis
116.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Michal Zoblivý
Geometrie řezného nástroje a její vliv na kvalitu drsnosti obrobené plochy
April 2020Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress