Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Identifikační číslo: 10873
Univerzitní e-mail: jiri.cupera [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí školitel - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty
     
Výuka
     
Publikace
     
Orgány
     
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

POLCAR, A. -- ČUPERA, J. Možnosti využití válcového dynamometru pro hodnocení stavu vozidel. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, s. 198--213. ISBN 978-80-214-5708-9. URL: http://exfos.cz/wp-content/uploads/2019/02/ExFoS_2019.pdf

Originální název:
Možnosti využití válcového dynamometru pro hodnocení stavu vozidel
Anglický název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav techniky a automobilové dopravy
Druh publikace: stať ve sborníku
Sborník:
Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
198
Do strany:
213
Počet stran:
16
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Článek popisuje možnosti využití vozidlového válcového dynamometru k posuzování technického stavu vybraných funkčních skupin vozidla. Jsou zde popsány princip a možnosti měření pomocí dynamometru, konstrukční uspořádání válcové zkušebny a jednotlivé zkoušky, které je možné na tomto typu zkušeben provádět. V druhé části článku je popsán postup měření s uvedením příkladů grafických výsledků praktického měření výstupních parametrů motoru a brzdové soustavy osobního automobilu provedeného v laboratořích Ústavu techniky a automobilové dopravy Mendelovy univerzity v Brně.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
http://exfos.cz/wp-content/uploads/2019/02/ExFoS_2019.pdf
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
06.06.2019 08:18 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2345
        
1
2
345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. ISBN 978-80-214-5708-9.

Originální název: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-214-5708-9
Nakladatel:
Vysoké učení technické v Brně
Místo vydání:
Brno
Forma vydání:
elektronická verze (paměťový nosič)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
26.01.2019 21:53 (Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
123
4
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -