Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Identifikační číslo: 10873
Univerzitní e-mail: jiri.cupera [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

POLCAR, A. -- ČUPERA, J. Možnosti využití válcového dynamometru pro hodnocení stavu vozidel. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, s. 198--213. ISBN 978-80-214-5708-9. URL: http://exfos.cz/wp-content/uploads/2019/02/ExFoS_2019.pdf

Originální název: Možnosti využití válcového dynamometru pro hodnocení stavu vozidel
Anglický název:
Autor: Ing. Adam Polcar, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy
Druh publikace: stať ve sborníku
Sborník: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019
Charakter článku: odborný článek
Číslo části:
Od strany: 198
Do strany: 213
Počet stran: 16
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce: Článek popisuje možnosti využití vozidlového válcového dynamometru k posuzování technického stavu vybraných funkčních skupin vozidla. Jsou zde popsány princip a možnosti měření pomocí dynamometru, konstrukční uspořádání válcové zkušebny a jednotlivé zkoušky, které je možné na tomto typu zkušeben provádět. V druhé části článku je popsán postup měření s uvedením příkladů grafických výsledků praktického měření výstupních parametrů motoru a brzdové soustavy osobního automobilu provedeného v laboratořích Ústavu techniky a automobilové dopravy Mendelovy univerzity v Brně.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: http://exfos.cz/wp-content/uploads/2019/02/ExFoS_2019.pdf
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 06.06.2019 08:18 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. ISBN 978-80-214-5708-9.

Originální název: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-214-5708-9
Nakladatel: Vysoké učení technické v Brně
Místo vydání: Brno
Forma vydání: elektronická verze (paměťový nosič)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání: 1
Počet stran:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.
Poslední změna: 26.01.2019 21:53 (Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -