Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Identification number: 10873
University e-mail: jiri.cupera [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Head of department - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains all information available to the publication.

POLCAR, A. -- ČUPERA, J. Možnosti využití válcového dynamometru pro hodnocení stavu vozidel. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019. 1st ed. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, p. 198--213. ISBN 978-80-214-5708-9. URL: http://exfos.cz/wp-content/uploads/2019/02/ExFoS_2019.pdf

Original name: Možnosti využití válcového dynamometru pro hodnocení stavu vozidel
English name:
Written by (author): Ing. Adam Polcar, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Department: Department of Technology and Automobile Transport
Kind of publication: article in proceedings
Collection: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019
Nature of article: paper
Part number:
Starting page: 198
Up to page: 213
Number of pages: 16
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Original language: Czech
Description in original language: Článek popisuje možnosti využití vozidlového válcového dynamometru k posuzování technického stavu vybraných funkčních skupin vozidla. Jsou zde popsány princip a možnosti měření pomocí dynamometru, konstrukční uspořádání válcové zkušebny a jednotlivé zkoušky, které je možné na tomto typu zkušeben provádět. V druhé části článku je popsán postup měření s uvedením příkladů grafických výsledků praktického měření výstupních parametrů motoru a brzdové soustavy osobního automobilu provedeného v laboratořích Ústavu techniky a automobilové dopravy Mendelovy univerzity v Brně.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission: 2019
Year of transmission:
RIV identification number:
URL: http://exfos.cz/wp-content/uploads/2019/02/ExFoS_2019.pdf
 
Entry made by: Markéta Hejčová, DiS.
Last change: 06/06/2019 08:18 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
12345
        
12345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019. 1st ed. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. ISBN 978-80-214-5708-9.

Original name: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019
English name:
Czech name:
Editor:
Kind of publication: conference proceedings
ISBN: 978-80-214-5708-9
Publisher: Vysoké učení technické v Brně
Place of publishing: Brno
Form of publication: electronic version (memory medium)
Issue and volume number:
Year of publication: 2019
Issue number: 1
Number of pages:
Entry:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
 
Entry made by: Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.
Last change: 01/26/2019 21:53 (Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
12345
        
12345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -