Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Identification number: 10873
University e-mail: jiri.cupera [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Head of department - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains all information available to the publication.

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Systém pro regulaci výkonu kotle na tuhá paliva a zároveň výstupní teploty teplosměnného média a kotel na tuhá paliva s tímto systémem regulace. FAJMAN, M. -- ČUPERA, J. -- VOTAVA, J. 307485, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307485.pdf

Original name: Systém pro regulaci výkonu kotle na tuhá paliva a zároveň výstupní teploty teplosměnného média a kotel na tuhá paliva s tímto systémem regulace
English name: A system for controlling the output of a solid fuel boiler as well as the outlet temperature of a heat exchange medium and a solid fuel boiler with this control system
Written by (author): doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.
Department: Department of Technology and Automobile Transport
Kind of publication: patent or a different result protected by specific legal provisions
Patent number: 307485
Name of publisher: Úřad průmyslového vlastnictví
Place of publishing: Praha
Owner's name: Mendelova univerzita v Brně
Date of registration: 4. 11. 2011
Date of enrollment: 29. 8. 2018
Utilization: granted, registered or used by the owner
Licence obligation: k využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence
Licence fee: always
Original language: Czech
Description in original language: Systém pro regulaci výkonu kotle na tuhá paliva a zároveň výstupní teploty teplosměnného média ohřívaného ve výměníku (2) kotle obsahující čidlo (5) teploty výstupu teplosměnného média, regulátor (4) obsahující PID modul (9) regulátoru procesní veličiny připojený svým vstupem na výstup z čidla (5) teploty výstupu teplosměnného média, a převodník (10) signálu, jehož podstata spočívá v tom, že dále obsahuje čidlo (6) teploty výstupu spalin z kotle, akční člen (11) sekundárního vzduchu, akční člen (12) dodávky paliva, akční člen (13) primárního vzduchu a akční člen (14) odtahu spalin, každý připojený na jeden z výstupů převodníku (10) signálu, a sumátor (15), přičemž regulátor (4) zahrnuje ještě modul (8) zesílení dynamiky regulátoru připojený svým vstupem na výstup z čidla (6) teploty výstupu spalin, přičemž každý z modulů (8, 9) je svým výstupem připojený na vstup sumátoru (15), a sumátor (15) je svým výstupem připojený na převodník (10) signálu pro převod výstupu regulátoru (4) na signály pro akční člen (11) sekundárního vzduchu, akční člen (12) dodávky paliva, akční člen (13) primárního vzduchu a akční člen (14) odtahu spalin. Kotel (1) na tuhá paliva obsahující výměník (2) spalin, na nějž jsou napojena jednak potrubí pro odtah spalin s implementovaným akčním členem (14) odtahu spalin, a jednak potrubí pro připojení teplosměnného média přímo k topné soustavě (7). Kotel obsahuje ještě topeniště (3), do něhož je vyvedeno potrubí primárního vzduchu, potrubí sekundárního vzduchu a potrubí dodávky paliva, a je opatřen shora popsaným systémem pro regulaci výkonu kotle na tuhá paliva a výstupní teploty teplosměnného média.
Description in English: The arrangement of a system for controlling the output as well as the outlet temperature of a heat exchange medium is characterized by the fact that it comprises a boiler (1) comprising a furnace (3) and a combustion gas exchanger (2)/heat exchange medium, wherein the heat exchange medium (2) is connected directly to the heating system (7) via a pipeline, combustion air ducts (primary, secondary or tertiary air, according to the structure), in each of which mutually independent combustion air actuators are arranged which are connected to the corresponding output of the block (10) of the conversion of the controller (4) output to signals for the actuators, are conveyed to the furnace, furthermore, a fuel delivery pipeline in which a fuel delivery actuator is arranged and this actuator is coupled to one of the outputs of the block (10) of the conversion of the controller (4) output to signals for the actuators, a combustion exhaust actuator (if the boiler is equipped with it according to the construction), which is arranged in the combustion exhaust pipeline, is connected to another output of the block (10) of the conversion of the controller (4) output to signals for the actuators, wherein the combustion gas temperature sensor is always mounted and connected to the input of a reference quantity controller module whose output is connected to one of the adder (15) inputs, while the heat exchanger output temperature sensor (5) is connected to the PID controller input, whose output is connected to one of the inputs of the adder, whose output is connected to the signal converter input.
Description in Czech:
Key words: czech: referenční veličina, PID regulátor, kotel, biomasa, regulace kotle
english: boiler, biomass, reference quantity, PID controller, boiler controlling
Field of result: Automation and control systems
Year of submission: 2018
Year of transmission:
RIV identification number:
URL: http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307485.pdf
 
Entry made by: Kateřina Šebková, DiS.
Last change: 04/02/2019 20:47 (doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
12345
        
12345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -