Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Identification number: 10873
University e-mail: jiri.cupera [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Head of department - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of all-wheel drive used in cars
Written by (author): Ing. et Ing. Šárka Vančatová
Department: Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Opponent:Ing. Tomáš Šmerda, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Konstrukce pohonu všech kol osobních automobilů
Summary:Diplomová práce se zabývá konstrukcí pohonu všech kol u osobních automobilů. Nejprve popisuje výpočet jízdních mezí vozidla jako je maximální stoupavost a maximální zrychlení při rozjezdu. Pro stanovení výpočtu jízdních mezí diplomová práce uvádí také pohybové rovnice vozidla, vzdušné účinky, radiální reakce a obvodové síly. V další části již popisuje konstrukční díly pohonu všech kol a to rozvodovku a rozdělovací převodovku. Poslední teoretická část se věnuje koncepci pohonu 4x4, která se dělí na permanentní pohon, samočinně připojitelný a manuálně přiřaditelný pohon. V rámci permanentního pohonu je popsána viskózní spojka a diferenciál Torsen, u samočinně připojitelného mezinápravová rozvodovka Viscomatic, mezinápravová spojka Haldex a elektronicky řízená lamelová spojka a u manuálně přiřaditelného závěr diferenciálu. V závěru teorie se práce také dotýká hybridního pohonu jako koncepce 4x4. Praktická část se věnuje měření vozidla Škoda Superb na vozidlovém dynamometru Mendelovy univerzity v Brně. Uvádí naměřená data z kalibračního testu k určení pasivních ztrát pro zkoušky brzd. Tyto data jsou následně zpracována a zhodnocena. Hodnocen byl především vliv změny zatížení na velikost pasivního odporu. Dále uvádí data z výkonové zkoušky a rozdělení hnacích sil na přední a zadní nápravu při třech variantách zatížení. V závěru praktická část porovnává naměřená data vozu Škoda Superb s daty Mitsubishi Lancer Evo.
Key words:pohon všech kol, náprava, síly, pasivní ztráty, diferenciál

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D..